Viborgslaegtsforskning

Gå til indhold

Hoved menu:

Foreningens formand 
Kurt Pajbjerg har nu denne mail-adresse til "foreningsmail"
formand(a)viborgslaegt.dk

Hjemmesiden er opdateret 20. januar 2022
Webmaster: Karen Straarup
webmaster(a)viborgslaegt.dk 
@ = 
(a)

Poul-Erik Pedersens beretning om en gård i Albøge på Djursland.
Læs den her
---
Erik Lauridsens beretning om Anders Tind. Læs den her.


Godt nytår!
Næste arrangement i foreningen
Torsdag 20. januar kl. 19.30. Foredrag. Ole Færch, forfatter.
Herreds- byfogeder, skrivere. FU                                                 Husk mundbind og coronapas!
Herreds- byfogederne og skriverne var vigtige i samfundet. De bliv oprindeligt udnævnt af lensmændene. Fogederne skulle være økonomisk velfunderede, så de kunne betale for de forkerte domme. Først 1821 krævedes juridisk embedseksamen. Embederne var eftertragtede og blev søgt videregivet til en søn eller en svigersøn, og man søgte at indgifte børnene i embederne i naboherrederne, i præstestanden, i fogedembeder på godserne, i storbønderne og lavadelen. Sammen med præsterne og herremændenes ridefogeder udgjorde de et magtfuldt samfundslag, som man kalder knaber, mellem bønderne og den verdslige og kirkelige regionale magt i form af lensmænd, biskopper og provster. Ole Færch fortæller også om herredstingenes nedlæggelse, segl og bomærker og værdifulde kilder.
Sted: Viborg Hovedbibliotek, Vesterbrogade 15, 1. sal. 
Medlemmer gratis. Gæster betaler 50 kr. 

Torsdag 27. januar kl. 19.00. Medlemmernes aften
Den nye gruppe, der arbejder med slægtsforskningsprogrammet Legacy, kom godt i gang. Du kan stadig nå at være med.
2 grupper arbejder for tiden med ejendomshistorie, og nye kan komme med her, da vi står over for nye delemner.
Desuden drøftes forskellige emner som DNA i slægtsforskningen, slægtsbogen, kort til slægtsforskningen og andet. Der er ikke tale om undervisning, alle bidrager med det, man nu kan.
Der er mulighed for at komme og se, hvad vi for tiden er i gang med, men alle nye ideer til emner er også velkomne.
Medbring selv computer og evt. forfriskninger.
Adgang for medlemmer.
Sted: Viborg Hovedbibliotek, Vesterbrogade 15, 1. sal. 

---
Søg i kirkebøger 1812-1920
Rigsarkivet indgik i 2019 en aftale med den amerikanske virksomhed Ancestry om udveksling af billeder og afskrifter af arkivalier. Aftalen betød blandt andet, at Rigsarkivet sidste år kunne publicere nye, flotte farvebilleder af kirkebøger på Arkivalieronline.
Det er let at gå til Danske Slægtsforskeres hjemmeside, hvor der også er en vejledning. Du skal registrere dig, det er nemt og gratis. Hentes her. Ligger også under links nu.

Poul-Erik Pedersens noter om lægdsruller  
Der er nu lavet et specielt menupunkt med Noter fra foredrag, hvor I også kan finde noter fra lidt ældre foredrag.

 
 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu