Links - Viborgslaegt.dk

Gå til indhold
Opslag i de store databaser
Arkivalier-online
Kirkebøger, folketællinger, lægdsruller, tingbøger mm indscannet.
Sall-data er en nem genvej til Arkivalieronline
Lægdsruller Links og oplysninger..
Rigsarkivets hovedside.
Der er bl.a. adgang til
Daisy
Arkivalieronline og mm.
Indtastede folketællinger Ikke alle årgange er med, det er nemt at se, hvilke sogne der er indtastet.
Mormon-kirkens database FamilySearch
Kæmpedatabase med mange danskere indtastet.
Danish Family Search er en gratis web side hvor man finder sine danske aner.
Danske Slægts- forskere
med bl.a. Forum og meget mere
Dis-Arkivalielister
digitale arkivalier,
mulighed for søgn på forskellige måder især på AO.
Slægtsforskn i Sverige. Sveriges største samling af digitale arkivalier
Et virkeligt godt værktøj til arbejdet med lægdsrullerne.
God vejledning
Ellis Island Lister over passagerer, der ankom til New York 1892-1924. Søg på fornavn og/eller efternavn.
Oplysninger om udvandrede, hvornår, hvilket skib osv.
Fin mulighed via Ancestry - gratis
Rakkerdatabasen
med slægtstræer, livsforløb og søgemulighed
Wadschier.dk
Affotograferede, indtastede og afskrevne kilder. Meget forskelligt indhold.
Folket i midten
Database med vielser, folketællinger m.m. fra gl. Aarhus amt
Kort og ejendomsfakta
En nem vej til matrikelkort. Skriv blot ejerlav. Også mange andre kort og søge- muligheder.
Min grund - god, hvis du skal bruge matrikelnr el adresse. Find dem via kommune, ejerlav eller vejnavn.
OIS viser matrikelnr, ejerforhold, ejendoms- vurdering, antal bygninger m byggeår, skærmkort mm.
MapKRAK.dk  en nem måde til sammenligning 1954-2014.
SDFI-kortviser samt Se på kort. Historiske og nye kort. Kortene må benyttes med kildeangivelse.
Google Maps Satellitkort, kan redigeres. Mange muligheder for anvendelse i slægtsforskn.
Find vej Indtast en postadresse i søge-feltet. Mulighed for at se et satellit-billede af adressen. Zoom ind på et hus.
Kommunerne 2007 Klikbart Danmarkskort med de nye kommuner fra 2007.
Danmarks Arealinformation Mange fine kort. Sammenlign fotos 1945-2014. Flere muligheder end Krak.dk
Historiske Kort Matrikelkort, sogne- og herredskort, økonomiske, topografiske kort (Videnskabernes Selskab) og søkort.
Borger.dk Via adresseforespørgsel fås oplysninger om personer. Se vejledning.
hos Danske Slægtsforskere

Danmark set fra luften Mulighed for gårdfotos, kort og detaljer.
Politiets registerblade hvis du har slægtninge, der har boet i København mellem 1890 og 1923.
Digdag.dk Oplysninger om stednavne, administrative myndigheder og deres geografi fra ca. 1600-tallet frem til i dag.
Weblager.dk  Her kan du finde gamle byggesager og tegninger.
Post- og Telemuseum omfatter indtil videre KTAS 1880-1965.
Kommunerne 1970-2006 Klik på kommune-navn og få oplyst, hvilke sogne, kommunen bestod af, befolk- ningstal og nuv. kommune.
Afskrevne kilder, registre, databaser, medlemmers forskning, slægtsforskningsteknik
SallDatas kalender har erstattet Bauers. Find alle kalendere til slægtsforskning, hvornår det var påske i 1743 osv.
Erik Brejls hjemmeside. Uddrag af skifter fra Jylland. Uddrag af fæsteprotokoller og tingbøger. Kan frit downloades.
Søg på navne og adresser
Sejrs sedler. Stor database, oplysn især fra Skads h.
Udtræk af artikler fra Århus Stiftstid. 1794-1950.
Hammerum Herred Masser af stof for slægts-forskere. Scannede kilder og meget andet. Bliv gratis medlem.
Skifteuddrag Privat hjemmeside med mange skifteuddrag, især fra Østjydske godser. Afskrift fra Hornslet kirkebog.
Nygaards Sedler
Næsten 500.000 sedler fotograferet og indtastet, søg i databasen. Jyske slægter.
Arkiv.dk Søg i materiale, der opbevares i mere end 500 danske arkiver. En del er digitaliseret.
Ancestry.com Databasen, hvis man har uden-landske aner, også mange danskere.
Hjælp til gotisk håndskrift. Vejledning Ribe Byhistoriske Arkiv.
Krabsens stednavnedatabase Mulighed for at søge blandt danske stednavne og deres tilknytning til sogn, kommune og amt (1970).
indeholder personer med tilknytning til Djursland, dvs. de 6 herreder: Sønder, Nørre, Mols, Sønderhald, Øster Lisbjerg og Rougsø.
Bliv medlem.
Stikordsregistre til kirkebøger i Aarhus amt
Anton Blaabjergs anetavle med udgangspunkt på Mors.
til hver historie er der links til pdf-filer med de transskriberede arkivalier. Bag fortællingerne står Leif Sepstrup og Hanne B. Stegemüller.
Else Skovbo Jensen: Hædrede husmænd. En lille bog udgivet i 1908 med denne titel.
Følg dette link til de hædrede husmænd og se listen med navne.
Fynske fæster og skifter. Fynske fæstebønder 1680-1915. Register og indscanning.
Gerhardt Hørdum: Kvitteringsbog i godsarkivet, Sødal gods. Opgørelse over 2 forsk legater: 1: Indstiftet i 1740 til 12 fattige fra Rødding, Løvel og Pederstrup s. 2: fra 1765 til 6 fattige fra samme område. Desuden bog i præstearkivet, præstens regnsk.
Gerhardt Hørdum: Skolekassebog fra Levring sogn fra 1747 til 1814. Heri omtales også en hel del vielser.
Karen Straarup: En fangeliste i uddrag fra Stokhuset i Kbhvn, 1830rne.
Karen Straarup: Notat vedr. fanger i Stokhuset i Kbhvn.
Magne Juhl arbejder fortrinsvis med sin slægt i Ribe Amt, samt dele af Sønderjylland. Lokalhist og oversigter m relation til slægtsforskning i USA.
Kartoffeltyskere En omfattende hjemmeside om de tyskere, der i årene 1759-61 kom til Danmark.
Jordemødre, Magne Juhls omfattende arbejde vedrørende deres uddannelse og virke.
Privat hjemmeside om danske nummerplader og deres historie 1903-2022.
Danmark i krig
Faldne i de Slesvigske krige, udgivet i 1865. Det betyder, at ikke alle er kommet med. Register til Vilhelm Cohens værk "De faldnes Minde"
Erindringsmedalje 1864 Se en medalje og find meget mere information om de slesvigske krige. Ideer til videre forskning.
Den store krig.
1. verdenskrig bl.a. med database over faldne sønderjyder.
Verdenskrigens spor.


1. Verdenskrig Faldne soldater mm.
De sønderjyske krigsdeltagere.Sønderjyderne kom til at deltage.
Breve, dagbøger og meget mere
AirmenDK 1939-45 Allierede flyvere skudt ned over Danmark. Billeder af flyvergravsten og -mindesmærker. Søg på klikbare kort og i databasen.
Sønderjyderne og Første Verdenskrig
Modstandsdatabasen Friheds-museets database over danske modstandsfolk, såfremt de er afgået ved døden for mindst 10 år siden.
Slægtsforskning og generel historie i Danmark
Vort sogns historie. Digital udgave af bogværket, (1950-58). Søg personer og steder. Dækker desværre kun dele af landet.
Viborg Historie For Viborgs lokalområde er her en guldgrube med mange lokaliteter, enkeltpersoner og emner som fattigforsorg.
Museernes samlinger. Søg og se billeder. En fantastisk kilde.
Landkommuners administration 1660-1970. Sogneråd, sogneforstanderskab, skoleforhold, fattigforsorg og meget mere.
Sognefogedens instruks en omfattende sag i mange punkter.
Landsbyhistorier fortalt af danskere. Alfabetisk landsby-indeks, det er nemt at se, om der er noget af interesse. Mere end 600 historier.
Historie Online drives af Dansk Historisk Fællesråd, DHF. Et bredt udvalg af informationer og tilbud.
Illustreret Tidende alle årgange 1859-1924. En uvurderlig samling. Søg i årgang og område.
Dagligt Liv i Norden i det 16. Århundrede Troels Lunds store værk er indscannet. Mange illustrationer. Let at søge i.
Middelalder Renæssance Herunder Danmarks Riges Breve, Gl Dansk Ordbog, Det Kgl. Retterting, afladsbreve, arveret, skøder mm.
Dansk Biografisk Leksikon der tillige omfatter Norge 1537-1814. Søg efter navn i hvert bind. Indscannet udgave.
Kvindebiografisk Leksikon med ca. 2000 biografier af betydningsfulde kvinder fra Middelalderen og til i dag.
Den Store Danske i en speciel netudgave. Den indeholder mere end 160.000 artikler.
Bogtilbud. Her finder du de nyeste tilbud fra Antons kælder!
Flådens historie Omfattende  med mange oplysninger, historiske tidslinjer, links og billeder.
Dansk Militærhistorie Oversigt over dansk militærhistorie. Mange personer har bidraget med artikler og billeder.
Dansksprogede aviser i USA Personoplysninger og begivenheder i Danmark.
Medier, nu også aviser i Danmark
Anetavler
Fri download til Word.
Mange forskellige.

Magne Juhls arbejde med Jordemødre.
Kirstin og Bjarne Nørgaard Pedersens hjemmeside. Mange slægtsoplysninger.
Slægtsforskningsprogrammer, hvad skal jeg vælge?
Danske Slægtsforskere - Slægtsprogrammer (slaegt.dk)
Mange lande Mere end 50.000 genealogi-links fra mange forskellige lande. Især for slægtsforskere med aner i udlandet.
Slægtsforskernes Bibliotek - Danskernes Historie Online (slaegtsbibliotek.dk)
Gratis download og søgning i et væld af bøger.
Danske konger Hele kongerækken. God hjælp til opslag i kongerækken med små biografier.
De Nørrejyske rets- og politikredse før 1973. Indscannet bog
Kirker, grave, præstehistorie, billedsamlinger mm
Stor linksamling - mange links af interesse for slægtsforskere
Det Kongelige Bibliotek har en masse digitalt materiale, bl.a. alle Daells Varehus' kataloger (1911-1999).
Find et gravsted. Klik ind på kortet og søg på navn. Der oplyses fødsels- og dødsdato og gravstedets nr.
Find en grav Gratis online opslagsværk. Søg efter dine aners gravsteder, se billeder af deres gravsten.
DK-Gravsten Søgbar database med mere end 2000 affotograferede kirkegårde.
DS-gravsten et samarbejde om at fotografere gravsten. Nu ca. 50.000 personer.
Kort til kirken. Oplysninger, fotos og GPS-koordinater.
Wibergs præstehistorie m tillæg og tilføjelser fra Qvistgaards bog: Præstehustruer der helt/delvis mangler i Wibergs.
Kirker i Danmark Billederne søges via det enkelte sogn, stilles til rådighed til privat brug.
Find A Grave. En amerikansk side, men der er grave i mange lande. Også fotos af personer.
Kendte personers grav. Fortrinsvis danskere, med fotos og biografier
Navne. Hvor mange i Danmark hedder f.eks. Dorthe Larsen? Se her i navne-statistikker

Created with WebSite X5 af Karen Straarup
Tilbage til indhold