Nyhedsmails - Viborgslaegtsforskning

Gå til indhold

Hoved menu:

Nyhedsmails

Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn
Nyhedsmail nr 87                         Februar 2019
 
Kære medlemmer
Herunder kan du læse om de næste arrangementer i foreningen.

Torsdag 21. februar kl. 19.30: Foredrag.  Cand. jur. Erik Møller:
Faderskabssager, alimentationssager og adoption.
Erik Møller vil fortælle om behandling af sager om faderskab til børn født uden for ægteskab – de såkaldte uægte børn, igennem de sidste ca. 300 år. Han vil også fortælle om behandling af sager om bidrag til disse børns forsørgelse, og hvor der kan findes oplysninger herom i arkiverne. Yderligere en kort omtale af adoption.
 
Torsdag fe 21. februar kl. 10.00-14.00: Brugerhjælp på Rigsarkivet i Viborg
Tema 2: Krøllede bogstaver, introduktion ved Anton Blaabjerg kl. 10.00-12.00
Før 1875 er alle kilder skrevet med gotisk skrift. Hvordan kommer du i gang med at lære at læse gotiske bogstaver?
Efter introduktionen er der almindelig brugerhjælp indtil kl. 14, så er du ny slægtsforsker, eller er du kørt fast i et problem, vil vi forsøge at hjælpe dig videre. Medbring gerne pc, som kan bruges på trådløs netværk. Alle er velkomne.
Kommer I en eller to, er der ingen tilmelding. Særskilt aftale skal indgås ved større selskaber. Kontakt Lene Fuglsang Majlandt, tlf.: 40431452 eller lenemajlandt@gmail.com
 
Som lovet kommer her nærmere oplysninger om kør-selv-turen i foråret:
Torsdag 23. Maj kl. 19.00. Forårstur til Boldrup museum (husmandssted)
Adresse: Ørnbjergvej 13, Boldrup, 9610 Nørager. Der bliver ikke arrangeret kørsel. Foreningen giver brød.  Medbring selv kaffe. Tilmelding til kasserer Grete Pedersen senest onsdag 15. maj. Tlf. 86610868,
e-mail top2viborg@gmail.com
 
Foreningens hjemmeside www.viborgslaegt.dk har omkring 1200 besøgende om ugen, dette tal svinger ganske lidt, når der er noget særligt på færde.
Det er selvfølgelig dejligt. Men måske har du tænkt på noget, der mangler eller kan gøres bedre?
I løbet af den næste måneds tid vil jeg ”gøre hovedrent” på siden og gennemgå alle de enkelte sider og links, så hvis du har en idé, vil det være rart at modtage den i nær fremtid.
 
Venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
 
Karen Straarup

 ---
 

Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn
Nyhedsmail nr 86                        Januar 2019
Kære medlemmer!

Generalforsamling
Torsdag 24. januar kl. 19.30, Vesterbrogade 15, lokale 3, 1. sal
Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn.

Dagsorden
 
1.      Valg af dirigent.
2.      Formandens beretning.
3.      Regnskab ved kassereren.
4.      Valg af bestyrelsesmedlemmer.
5.      Valg af suppleant og revisor.
6.      Fastsættelse af kontingent.
7.      Forslag fra bestyrelsen.
8.      Forslag, der af medlemmerne er tilsendt formanden senest en uge før generalforsamlingen.
9.      Eventuelt.
 
---
Efter generalforsamlingen: 
Foredrag ved fhv. stabslæge Preben Clausen: Døden må have en årsag.
 
Følgende emner vil blive berørt og illustreret med eksempler og billeder: Medicinallovgivning og medicinalstatistik gennem tiderne. Forskelle mellem hovedstaden, det øvrige kongerige og hertugdømmerne. Registrering af dødsfald og dødsårsager. Diagnoselister og mortalitetstabeller. Ligsynsmandsinstitutionen. Ligsynsattester og dødsattester. Hvordan undgår man at begrave skindøde? Sikre og mindre sikre dødstegn. Hvor pålidelige er oplysningerne i ligsyns- og dødsattester? Dødsfald som kræver justitsvæsenets opmærksomhed. Medicolegale ligsyn og obduktioner.
 
---

Kontingent for 2019:
Kontingentet: 180 kr, kan indbetales på nedenstående kontonr., men du kan også betale kontant til generalforsamlingen.
Handelsbanken Viborg Reg. nr. 7643 Kontonummer 0006003073
Ved overførsel til banken: Husk navn og gerne medlemsnr.
Sidste frist for betaling er 31. januar.
 
 
Venlig hilsen og vel mødt til generalforsamlingen
På bestyrelsens vegne
Karen Straarup
---

Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn
Nyhedsmail nr 85                        Januar 2019

Kære medlemmer!

Sammen med denne lille hilsen med godt nytår til jer alle er der 2 vedhæftede filer. Det er vigtigt at læse dem. Begge filer kan også åbnes herunder.
1. Et nytårsbrev fra bestyrelsen. Her er lidt om årets gang.
2. Betaling af kontingent for 2019. Der er oplysning om konto og sidste frist, som er 31. januar.
 
Kommende arrangementer
Husk generalforsamlingen torsdag den 24. januar! Se mere herunder.

Torsdag 17. januar kl. 10.00-14.00: Brugerhjælp på Rigsarkivet i Viborg
Tema 1: Introduktion til Kirkebøger og folketællinger ved Anne-Lise Kræmmer, kl. 10.00-12.00.
Medbring bærbar pc, som kan bruges til trådløst netværk.
 
Efter introduktionen er der almindelig brugerhjælp indtil kl. 14, så er du ny slægtsforsker, eller er du kørt fast i et problem, vil vi forsøge at hjælpe dig videre. Alle er velkomne.
 
Kommer I en eller to, er der ingen tilmelding. Særskilt aftale skal indgås ved større selskaber. Kontakt Lene Fuglsang Majlandt, tlf.: 40431452 eller lenemajlandt@gmail.com
 
 
Generalforsamling
Torsdag 24. januar kl. 19.30, Vesterbrogade 15, lokale 3, 1. sal
Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn. Generalforsamling. Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Efter generalforsamlingen:
 
Foredrag ved fhv. stabslæge Preben Clausen: Døden må have en årsag.
 
Følgende emner vil blive berørt og illustreret med eksempler og billeder: Medicinallovgivning og medicinalstatistik gennem tiderne. Forskelle mellem hovedstaden, det øvrige kongerige og hertugdømmerne. Registrering af dødsfald og dødsårsager. Diagnoselister og mortalitetstabeller. Ligsynsmandsinstitutionen. Ligsynsattester og dødsattester. Hvordan undgår man at begrave skindøde? Sikre og mindre sikre dødstegn. Hvor pålidelige er oplysningerne i ligsyns- og dødsattester? Dødsfald som kræver justitsvæsenets opmærksomhed. Medicolegale ligsyn og obduktioner.
 
Se mere om foreningen, nyheder og program på hjemmesiden www.viborgslaegt.dk
 
Venlig hilsen
På bestyrelsens vegne

Karen Straarup

---

Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn
Nyhedsmail nr 84                   December 2018
Kære medlemmer
Nu er der indkaldelse til det sidste foredrag i 2018.
Programmet for 2019, 1. halvår er lagt på hjemmesiden, og det er ligeledes vedhæftet denne mail, så det kan printes ud, hvis I ønsker at have det på papir.
 
De næste arrangementer i foreningen er

Torsdag 6. december kl. 19.30. Kristine Holm-Jensen, museumsinspektør, tekstilmuseet, Herning: Klædedragt og datering af fotografier. Tøjet fortæller (FU)
Gennem tiderne har danskerne brugt deres tøj til at signalere ting som social status, køn, erhverv, og hvor i landet, de kommer fra. Taljer, frisurer, flip og broderier kan være med til at afsløre, hvornår et fotografi er blevet taget. Derfor kan en grundlæggende viden om mode- og stilhistorie være et vigtigt redskab i arbejdet med at identificere og datere gamle fotos. I foredraget vil Kristine tage os med ud på en fortælling om klædedragtens historie fra 1870’erne og frem til nu. Vi kigger på gamle fotografier og får nye værktøjer til at datere fotos.
Hvis nogle af jer har nogle billeder, som I godt kunne tænke jer at få inddraget og evt. tidsbestemt, er der mulighed for at sende dem til Kristine, så hun har dem senest tirsdag. Hun kan selvfølgelig ikke love at tage alt med. khj@herningmuseum.dk
 
Kristine har udgivet en bog, https://museummidtjylland.dk/ny-bogudgivelse-uld/
Hun tager et par stykker med, hvis der er nogen, der skulle være interesseret i at købe et signeret eksemplar.

Dette er også den årlige jule-hygge-aften, hvor foreningen giver kage til den medbragte kaffe.
Samme aften er der også mulighed for at indbetale kontingentet for 2019. Kontingentet er 180 kr.
 
Torsdag 6. december kl. 10-14: Brugerhjælp på Rigsarkivet i Viborg.
Bemærk! Der er brugerhjælp, selv om Læsesalen er lukket på grund af ombygning.
Tema 4: Faderskabssager, alimentationssager, adoption: Introduktion ved Erik Møller kl. 10.00 – 12.00.
Efter introduktionen er der almindelig brugerhjælp indtil kl. 14, så er du ny slægtsforsker, eller er du kørt fast i et problem, vil vi forsøge at hjælpe dig videre. Medbring bærbar computer, som kan bruges til trådløst netværk. Alle er velkomne.
Kommer I en eller to, er der ingen tilmelding. Særskilt aftale skal indgås ved større selskaber. Kontakt Lene Fuglsang Majlandt, tlf.: 40431452 eller lenemajlandt@gmail.com
 
Ancestry.com
Rigsarkivet kan nu imødekomme et længe næret ønske hos brugere og frivillige vejledere om adgang til Ancestrys slægtshistoriske database. Abonnementet hos Ancestry løber fra den 1.12.2018 til den 30.11.2019.
 
Adgang til databasen går via Rigsarkivets IP-adresser, så man skal ikke bruge password for at logge ind, man har automatisk adgang når bare man tilgår sitet enten via SIA-net, SA-guest eller SIT-guest. Men det betyder altså, at man skal befinde sig på Rigsarkivet for at kunne benytte databasen.
 
Den 4. december kl. 10-12 er der mulighed for at deltage i et webinar og få en introduktion til Ancestry. Webinaret tilgås via dette link 
Vedhæftet er en vejledning til deltagelse i webinaret. Webinaret vil være på svensk.
 
Julegave fra Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie
Samfundet ønsker alle en rigtig glædelig jul!
Hver dag i december indtil juleaften kommer der en ny vejledningsvideo for slægtsforskere og personalhistorikere på hjemmesiden www.genealogi.dk. Her kan man se, hvordan man arbejder med gamle kort, realregistre, skøde- og panteprotokoller, svenske arkivalier og meget andet …
Du får også nogle gode fif til at undersøge, om du er efterkommer efter Gorm den Gamle.
Videoerne kan fra den 1. december findes her

Hjemmesiden
De links, der er nævnt her i denne nyhedsmail er også at finde på foreningens hjemmeside, - i første omgang fra forsiden www.viborgslaegt.dk  samt her fra nyhedsmailen.
Med disse ord er det blevet tid til at sige mange tak for i år og på gensyn i 2019.
Bestyrelsen sender alle medlemmer de bedste julehilsner.

På bestyrelsens vegne
Karen Straarup

---
 
Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn
Nyhedsmail nr 83                   November 2018

Kære medlemmer
 
Vi byder nu velkommen til årets sidste arrangementer. Der er gode emner at fordybe sig i.
 
Torsdag 15. november  kl. 10.00-14.00: Brugerhjælp på Rigsarkivet i Viborg.
Tema 3: Skiftearkivalier for begyndere. Introduktion ved Karen Straarup kl. 10.00-12.00.  
I denne workshop kan slægtsforskere få hjælp til at finde skifter. Et skifte er en deling af boet efter en afdød. Hvordan finder vi skifterne? Hvad står der i dem, og hvordan kan de bruges? Deltagerne bliver præsenteret for et par eksempler. Medbring egen bærbar pc, som kan bruges til trådløst netværk.
Efter introduktionen er der almindelig brugerhjælp indtil kl. 14, så er du ny slægtsforsker, eller er du kørt fast i et problem, vil vi forsøge at hjælpe dig videre. Alle er velkomne.
Kommer I en eller to, er der ingen tilmelding. Særskilt aftale skal indgås ved større selskaber. Kontakt Lene Fuglsang Majlandt, tlf.: 40431452 eller lenemajlandt@gmail.com 
 
Foredrag torsdag 15. november kl. 19.30. Leo Vinther Pedersen, vagtmester, Rigsarkivet, Åbenrå: Ejendomshistorie og slægtsforskning i Sønderjylland: (FU)
I foredraget vil man blive introduceret i brugen af de Sønderjyske arkivalier i den Hertugelige, Preussiske, og Danske periode, specielt ejendomshistorie vil blive gennemgået. 
Sted: Viborg Hovedbibliotek, Vesterbrogade 15, lokale 3, 1. sal. Medlemmer gratis – gæster betaler 40 kr.
 
NB! Selv om læsesalen på Rigsarkivet i Viborg er lukket i uge 49, vil der stadig være brugerhjælp torsdag den 6. december kl. 10 - 12: Faderskabssager, alimentation, adoption  med Erik Møller.
Kl. 12 - 14: Almindelig brugerhjælp. 
Læsesalen skal bygges om og er derfor lukket i uge 49.
 
Denne nyhedsmail er udsendt til vore medlemmer, men kan også læses på hjemmesiden www.viborgslaegt.dk
Hvis du hører om nogen, der ikke modtager nyhedsmail, vil jeg meget gerne have et tip om det.


Venlig hilsen
på bestyrelsens vegne
 
Karen Straarup
 

---

Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn
Nyhedsmail nr 82                       Oktober 2018

Kære medlemmer!
Nu er vi allerede godt i gang med efterårssæsonen og har afholdt flere arrangementer.
Efter Per Andersens glimrende foredrag den 20. september om slægtsforskning i 1900-tallet, fik vi lov til at lægge hans noter på hjemmesiden. Det var en flot gestus og kan blive til stor nytte for os slægtsforskere, for 1900-tallet kræver jo noget helt andet af os end de gængse kilder, slægtsforskere kender. I finder linket på forsiden af hjemmesiden www.viborgslaegt.dk  

De næste arrangementer i foreningen er
Torsdag 11. oktober kl. 19.30. Foredrag ved forfatter og slægtsforsker, Ove Madsen: Fra arkivstudier til bogmanuskript.
Få tip til, hvordan studier i slægtens historie bliver til en læseværdig bog. Rigtig mange slægtsforskere bruger mange kræfter på slægtens fortid. Men hvordan kommer man fra klog til bog. Ove Madsen vil fortælle om de overvejelser, han gjorde, før han begyndte at skrive bøgerne.
Sted: Viborg Hovedbibliotek, lokale 3, 1. sal. Gratis for medlemmer – gæster betaler 40 kr.

Torsdag 18. oktober kl. 10.00-14.00: Brugerhjælp på Rigsarkivet i Viborg
Tema 2: Krøllede bogstaver. Introduktion ved Anton Blaabjerg kl. 10.00-12.00
Før 1875 er alle kilder skrevet med gotisk skrift. Hvordan kommer du i gang med at lære at læse gotiske bogstaver?
Medbring bærbar pc, som kan bruges til trådløst netværk.
Efter introduktionen er der almindelig brugerhjælp indtil kl. 14, så er du ny slægtsforsker, eller er du kørt fast i et problem, vil vi forsøge at hjælpe dig videre. Alle er velkomne.
Kommer I en eller to, er der ingen tilmelding. Særskilt aftale skal indgås ved større selskaber. Kontakt Lene Fuglsang Majlandt, tlf.: 40431452 eller lenemajlandt@gmail.com
 
Nyhedsmailen kan altid findes på hjemmesiden – også de tidligere!
Venlig hilsen
på bestyrelsens vegne

Karen Straarup


Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn
Nyhedsmail nr 81                  September 2018

Kære medlemmer!
Mange medlemmer deltog i den fine tur til Aalborg, og nu er det så tid til de første ”faglige” arrangementer i Viborg.
Når de første efterårsagtige dage viser sig, vil de fleste slægtsforskere også gerne i gang igen – hvis I da overhovedet har holdt sommerpause.
På én dag er der 2 arrangementer:

Torsdag 20. september kl. 10.00-14.00: Brugerhjælp på Rigsarkivet i Viborg
Tema 1: Kirkebøger og folketællinger. Introduktion ved Anne-Lise Kræmmer, kl. 10.00-12.00.
Medbring bærbar pc, som kan bruges til trådløst netværk.
Efter introduktionen er der almindelig brugerhjælp indtil kl. 14, så er du ny slægtsforsker, eller er du kørt fast i et problem, vil vi forsøge at hjælpe dig videre. Alle er velkomne.
Kommer I en eller to, er der ingen tilmelding. Særskilt aftale skal indgås ved større selskaber. Kontakt Lene Fuglsang Majlandt, tlf.: 40431452 eller lenemajlandt@gmail.com
 
Torsdag 20. september kl. 19.30-21.30: Foredrag. Per Andersen, slægtsforsker: Slægtsforskning i 1900-tallet. (FU)
Det kan være svært at finde nulevende slægtsmedlemmer og andre, der har levet i 1900-tallet. Vi er vant til at søge tilbage i tiden, men det sker også, at vi leder efter oplysninger om slægten i 1900-tallet. Her er kilderne ofte nogle andre end dem, man normalt bruger som slægtsforsker, og man er også ofte nødt til at lege detektiv.
Per Andersen gennemgår en række af de vigtigste kilder til slægtsforskning i 1900-tallet, og det bliver krydret med mange eksempler på sager, som han selv har arbejdet med gennem tiden. Et nyttigt og lærerigt foredrag.  
Sted: Viborg Hovedbibliotek, Vesterbrogade 15, lokale 3, 1. sal. Medlemmer gratis – bemærk gæster betaler 40 kr.
Indimellem snyder mailen mig – af grunde jeg ikke kan finde frem til -, så ikke alle får en nyhedsmail. I kan nogenlunde regne med, at der kommer en nyhedsmail en gang om måneden i de aktive foreningsmåneder, samt en ekstra, hvis der opstår en særlig situation.
Hvis du er i tvivl, om du har fået alle mails, kan de ses på hjemmesiden www.viborgslaegt.dk under menupunktet Nyhedsmails. De er også fortløbende nummereret, så det er til at holde styr på dem. Jeg vil meget gerne vide, hvis nogen bliver snydt for en mail.

Venlig hilsen
på bestyrelsens vegne

Karen Straarup
-----

Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn
Nyhedsmail nr 80                           August 2018

Kære medlemmer
Nu er vi klar til efterårssæsonen i foreningen og som sædvanligt glæder vi os til at se rigtig mange medlemmer ved de forskellige arrangementer, som ses i programmet.
Denne nyhedsmail handler dog mest om turen til Aalborg, men vi nævner også lige igen det fine tilbud, som den nye forening Danske Slægtsforskere har til de af jer, der ikke før sammenslutningen var medlem af DIS-Danmark. 

Turen til Aalborg søndag den 2. september 2018
Der er stadig ledige pladser til turen, men vent ikke for længe med tilmeldingen!
Tilmelding kun for medlemmer til kasserer Grete Pedersen senest søndag 27. august.  
Tlf. 8661 0868 eller e-mail: top2viborg@gmail.com
Prisen er 380 kr. for busturen, entreer, guider, frokost og 2 gange kaffe, (drikkevarer ved frokosten er for egen regning).

Program
Kl. 8.30: Afgang fra parkeringspladsen bag Rigsarkivet Viborg med Brøchners Biler.
Undervejs er der formiddagskaffe/te og rundstykker på rastepladsen ”Himmerland Ø”.
Kl. 10.15-10.45: Fjordbyen kaldet ”Aalborgs lille Christiania” med guide.                                   
Kl. 11.00-11.40: Aalborg Miniby, med rundvisning af foreningens formand, Bent Kjeldsen.       
Kl. 11.50-13.15: Frokostbuffet på Kystens Perle, som ligger i lystbådehavnen, (drikkevarer for egen regning).                                                                
Kl. 13.30-15.30: Aalborg Kloster og Klosterkirke, derefter en lille gåtur forbi Budolfi Kirke, Det Gamle Rådhus, Jens Bangs Stenhus og Jørgen Olufsens Gård - det hele med guider.      
Kl. 16.30-17.15: I Restaurant Bramslev Bakker skal vi have eftermiddagskaffe/the
eller varm chokolade og ”Kaffekarens Kagebord”.                                                 
Kl. 18.00: Ankomst Viborg (ca).  


Dannelsen af Danske Slægtsforskere ved sammenlægning af SSF og DIS-Danmark
Som omtalt i Nyhedsmail nr 79 har Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn indtil sammenlægningen af de to foreninger været en del af SSF, og I som medlemmer har i den forbindelse modtaget bladet Slægtsforskeren (tidligere Slægten). De medlemmer af vores forening, som ikke var medlem af DIS-Danmark vil ikke fremover modtage bladet Slægtsforskeren. 
Ekstraordinært tilbud! Køb medlemskab af Danske Slægtsforskere for resten af 2018 for kun 62,50 kr. Du får Slægtsforskeren leveret ind ad døren, dels juninummeret, som er udkommet, dels de næste to numre i henholdsvis september og december. Derudover får du med velkomstpakken hæftet Sogn-Herred-Amt. Og så får du selvfølgelig fuld adgang til Danske Slægtsforskeres hjemmeside med alle de gode værktøjer, som ligger der.
Sådan gør du: Indmeldelse med online betaling: www.dsshop.dk. Indmeldelse med fremsendelse af faktura: www.slaegtogdata.dk/foreningen/manuel-indmeldelse.
Du skal for resten også være opmærksom på, at dit medlemskab giver dig fri adgang til Slekt og Datas hjemmeside i Norge, der indeholder megen god og værdifuld hjælp til slægtsforskning i Norge.   

Skulle der være spørgsmål til noget af indholdet i nyhedsmailen, er du velkommen til at besvare denne mail, og jeg vil så videreformidle til bestyrelsen.

Venlig hilsen
På bestyrelsens vegne

Karen Straarup                       

---

Kære medlemmer
Denne lille nyhedshilsen kommer lige midt i sommervarmen - først og fremmest for at fortælle om det fine tilbud, den nye forening Danske Slægtsforskere har til de af jer, der ikke før sammenslutningen var medlem af DIS-Danmark.

Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn har indtil sammenlægningen af de to foreninger været en del af SSF, og I som medlemmer har i den forbindelse modtaget bladet Slægtsforskeren (tidligere Slægten). De medlemmer af vores forening, som ikke var medlem af DIS-Danmark vil ikke fremover modtage bladet Slægtsforskeren. 
Men med det omtalte tilbud, vil I fortsat modtage bladet Slægtsforskeren.

Læs den vedhæftede fil med nyhedsbrevet fra formanden for Danske Slægtsforskere, Kirsten Sanders. Deri oplyses nærmere om tilbuddet.
Nyhedsbrevet kan også åbnes fra hjemmesidens forside: www.viborgslaegt.dk 

Hvis I har spørgsmål i den anledning, kan jeg videreformidle dem til bestyrelsen, hvis I besvarer denne mail.

---

Desuden vil jeg gerne minde om turen til Aalborg, søndag den 2. september. Der er planlagt en virkelig interessant dag med mange oplevelser.
Programmet kan ses fra hjemmesidens forside.
Tilmelding til kasserer Grete Pedersen tlf. 8661 0868
eller mobil 60 66 25 68
eller mail top2viborg@gmail.com senest den 27. august.

---
Programmet for august-december 2018 er som tidligere omtalt også lagt på hjemmesiden.


Venlig hilsen
og de bedste ønsker om en rigtig god sommer!
På bestyrelsens vegne

Karen Straarup

---


Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn
Nyhedsmail nr 78                                Maj 2018
 
Kære medlemmer
Denne nyhedsmail er speciel på den måde, at den indledes med en vigtig meddelelse fra formanden. Se den herunder:
 
Indkaldelse til møde
 
Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn indkalder hermed til møde om sammenlægningen af SSF (Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger) og DIS-Danmark (Databehandling I Slægtsforskning).
 
Sammenlægningen fandt sted den 5. maj i år og endte ud i en ny forening, Danske Slægtsforskere. Mødet vil handle om, hvad sammenlægningen af de to foreninger har af betydning for dig og for Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn. Vi får besøg af Ann Krukow Lysebjerg, som har været med i sammenlægningsudvalget.
 
Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn har indtil sammenlægning af de to foreninger været en del af SSF, og I som medlemmer har i den forbindelse modtaget bladet Slægtsforskeren (tidligere Slægten). De medlemmer af vores forening, som ikke var medlem af DIS-Danmark vil ikke fremover modtage bladet Slægtsforskeren. 
 
Kom til mødet for at høre, hvad du kan gøre, og hvad vores forening kan og ønsker at gøre fremover. Der vil til mødet blive budt på brød til den medbragte kaffe.
 
Mødet finder sted den 31. maj kl. 19.30 i mødelokale 3, 1. sal, Viborg Hovedbibliotek, Vesterbrogade 15, Viborg.
 
Med venlig hilsen
                                                                               
Kurt Pajbjerg
Formand
 
---
 
Som tidligere nævnt har vi et arrangement i næste uge:
Torsdag 24. Maj kl. 19.00. Forårsturen går til den gamle stationsbygning i Ørum, Tjeleegnens Lokalhistorisk arkiv, Tjelevej 8, Ørum, 8830  Tjele. Bemærk! Kun for medlemmer!
Foredrag om Viborg-Fårup-Mariagerbanen.  Dette foredrag er historien om denne jernbaneforbindelses baggrund, historie og betydning.
Begrænset antal pladser, og kun for medlemmer. Tilmelding til Hanna Ammitzbøll, tlf. 26111603
e-mail: ammitz@energimail.dk
Medbring selv kaffe og brød.
 
---
 
Udstilling på Rigsarkivet?
Medlemmer af foreningen kan nu gratis få udstillet materiale i montrerne på 2. sal i Rigsarkivet i Viborg. Det kan være alt fra billeder, ting og sager til dokumenter. Kontakt en fra bestyrelsen.
 
 
Venlig hilsen
på bestyrelsens vegne
Karen Straarup

---
Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn
Nyhedsmail nr 77                        April 2018
Kære medlemmer
Nyhederne i april kommer lidt tidligere end ellers af en helt særlig grund.
Vi har fået mulighed for at se det nye fjernarkiv:
Torsdag 3. maj kl. 13. 00 – 14.00: Rundvisning i Rigsarkivets Magasin, Vennershåbvej 1, 8800  Viborg.
NB! Begrænset antal pladser og kun for medlemmer. Tilmelding sker fra 1. april
til Lene Majlandt, tlf. 40431452,
e-mail: lenemajlandt@gmail.com
I et af de trykte programmer er der desværre angivet en forkert tilmeldelsesdato.
En lille bøn: Det er lettest, hvis I tilmelder jer direkte til Lene, se ovenfor.
 
Kommende arrangementer i foreningen
Torsdag 5. april kl. 10.00-14.00: Brugerhjælp på Rigsarkivet i Viborg
Den 1. torsdag i måneden er ”snakkedag” på Rigsarkivets læsesal. Vi udvider begrebet, så der også bliver mulighed for at få hjælp til slægtsforskning. Vil du på sporet af din slægt? Har du brug for hjælp til at komme i gang med at slægtsforske eller gode råd til at komme videre? Medlemmer fra slægtshistorisk forening og DIS-Danmark stiller sig gratis til rådighed og vil forsøge at hjælpe med diverse slægtsforskeremner.  Medbring gerne bærbar computer. Alle er velkomne.
 
Torsdag  19. april, kl. 19.30: Foredrag.  Henning Bender, mag.art. (FU)
Den store svenske indvandring til Danmark 1850-1920.
Den svenske indvandring til Danmark 1850-1920 var den første store indvandringsbølge til Danmark. Mere end 100.000 svenske arbejdere slog sig ned i alle dele af Danmark og blev i samtiden opfattet temmelig negativt, som det beskrives i Pelle Erobreren. I virkeligheden gav denne indvandring af unge, veluddannede personer både landbruget og senere industrien en fremdrift, der blev en af forudsætningerne for landets vækst i en tid, hvor så mange danskere udvandrede til Amerika.
 
Torsdag 19. april kl. 10.00-14.00: Brugerhjælp på Rigsarkivet i Viborg
Tema 4: Faderskabssager, alimentationssager, adoption: Introduktion ved Erik Møller kl. 10.00-12.00.
Der er også ”almindelig brugerhjælp”. Medlemmer fra slægtshistorisk forening og DIS-Danmark stiller sig gratis til rådighed og vil forsøge at hjælpe med diverse slægtsforskeremner. Alle er velkomne. Du finder os i Læsesalen på Rigsarkivet. Medbring gerne bærbar computer. Kommer I en eller to, er der ingen tilmelding. Særskilt aftale skal indgås ved større selskaber. Kontakt Lene Fuglsang Majlandt, tlf.: 40431452  eller lenemajlandt@gmail.com
 
Ny persondataforordning
28. maj 2018 træder en ny Persondataforordning i kraft. I forhold til os slægtsforskere er der grund til lige at undersøge, hvad det betyder af ændringer. Jeg indsætter undtagelsesvis et link i denne nyhedsmail. I kan roligt åbne linket og her orientere jer om, hvad der er interessant for netop din slægtsforskning.
https://www.datatilsynet.dk/borger/slaegtsforskning
 
Lidt om søgning i Mediestream – Aviser
I forbindelse med vores workshop på biblioteket omtalte Kurt Pajbjerg de såkaldte
Ejerløse aviser
Mediestream Aviser indeholder en række avistitler, der betragtes som ”ejerløse” – dvs de eksisterer ikke mere.
Og husk: Der er også landsdækkende aviser med.
Du kan både søge og læse i disse aviser på de allerfleste biblioteker i landet, og det er også muligt at gemme artikler.
Via nedenstående link kommer du til en side, der viser de ejerløse aviser og hvilke årgange, der er tilgængelige, og der er også link til de biblioteker, der er med i ordningen, - det er de allerfleste.
Meget muligt finder du også aviser, du slet ikke havde kendskab til.
I Viborg er der adgang til Viborg Stifts Tidende, 1773-1962, mens f.eks. den landsdækkende Social-Demokraten/Aktuelt giver mulighed for søgning i årgangene 1871-2001.
http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/info/16
Det er virkelig en guldgrube for slægtsforskere, - det tager lidt tid, men det er umagen værd at finde disse små eller større omtaler af begivenheder eller personer.
 
Næste nyhedsmail  
forventes udsendt i begyndelsen af maj.

Venlig hilsen på bestyrelsens vegne

Karen Straarup

---
Nyhedsmail nr 76                                Marts 2018
Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn

Kære medlemmer.

Hermed de seneste nyheder fra foreningen.
Vedhæftet vil I finde SSF-nyhedsbrevet, der fortæller lidt om sammenlægningen af SSF og DIS-Danmark.
 
På torsdag, den 15. marts byder vi på hele 2 meget forskellige arrangementer.
 
Torsdag 15. marts kl. 10.00-14.00: Brugerhjælp på Rigsarkivet i Viborg.
Tema 3: Ejendomshistorie. Introduktion ved Karen Straarup kl. 10.00-12.00.  Workshop. Medbring egen bærbar pc, som skal kunne bruge trådløst netværk.
Ejendomshistorien er en central del af forskningen for de fleste slægtsforskere, og der er mange forskellige kilder at hente oplysninger fra. Denne gang tager vi udgangspunkt i Realregistret og følger en gård fremad i tiden.
Efter introduktionen er der almindelig brugerhjælp, hvor alle slægtsrelaterede spørgsmål kan stilles.  Medlemmer fra slægtshistorisk forening og DIS-Danmark stiller sig gratis til rådighed og vil forsøge at hjælpe. Er du ny slægtsforsker, eller er du kørt fast i et problem, vil vi forsøge at hjælpe dig videre. Medbring bærbar computer.
Alle er velkomne. Du finder os i Læsesalen på Rigsarkivet. Kommer I en eller to, er der ingen tilmelding. Særskilt aftale skal indgås ved større selskaber. Kontakt Lene Fuglsang Majlandt, tlf.: 40431452  eller lenemajlandt@gmail.com
Torsdag 15. marts kl. 19.30: Foredrag ved Leif Sepstrup, slægtsforsker: (FU)
Kriminalhistorie: Barnemordet i Veggerslev.
Foredraget handler om en fødsel i dølgsmål i 1831. Vi følger den ramte familie og indbyggerne i en lille landsby time for time den skæbnesvangre dag. Historien fortæller også, hvordan en morderske kan komme tilbage til sin hjemegn, og igen blive en del af samfundet.
Mødelokale 3, 1. sal, Viborg Hovedbibliotek, Vesterbrogade 15, Viborg.
Gratis for medlemmer, gæster betaler 40 kr.
 
Torsdag 5. april kl. 10.00-14.00: Brugerhjælp på Rigsarkivet i Viborg
Den 1. torsdag i måneden er som sædvanlig  ”snakkedag” på Rigsarkivets læsesal. Der er også brugerhjælp, så der bliver mulighed for at få hjælp til slægtsforskning. Vil du på sporet af din slægt? Har du brug for hjælp til at komme i gang med at slægtsforske eller gode råd til at komme videre? Medlemmer fra slægtshistorisk forening og DIS-Danmark stiller sig gratis til rådighed og vil forsøge at hjælpe med diverse slægtsforskeremner.  Medbring gerne bærbar computer. Alle er velkomne.
 
På bestyrelsens vegne
Venlig hilsen
 
Karen Straarup
 
---

Nyhedsmail nr 75                        Februar 2018
Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn

Kære medlemmer

Torsdag 15. februar kl. 10.00-14.00:
Brugerhjælp på Rigsarkivet i Viborg
Krøllede bogstaver, introduktion ved Anton Blaabjerg kl. 10.00-12.00

Før 1875 er alle kilder skrevet med gotisk skrift. Hvordan kommer du i gang med at lære at læse gotiske bogstaver?
Brugerhjælp: Medlemmer fra slægtshistorisk forening og DIS-Danmark stiller sig gratis til rådighed og vil forsøge at hjælpe med diverse slægtsforskeremner. Er du ny slægtsforsker, eller er du kørt fast i et problem, vil vi forsøge at hjælpe dig videre.  Alle er velkomne. Du finder os i Læsesalen på Rigsarkivet.  Medbring gerne bærbar computer. Kommer I en eller to, er der ingen tilmelding. Særskilt aftale skal indgås ved større selskaber. Kontakt Lene Fuglsang Majlandt, tlf.: 40431452 eller lenemajlandt@gmail.com
Torsdag 22. februar kl. 19.30: Foredrag.  Erik Kann, genealog: Postvæsenet.
I regn og slud skal posten ud. Kommer der mon brev i dag? Takket være et righoldigt og velregistreret materiale fra landets postkontorer, er det muligt at komme ganske tæt på postvæsenets arbejde, navnlig i tiden fra 1900 og fremefter.  Personalesagerne giver fyldige oplysninger om dem, der delte posten ud, medens andre sager fortæller om det daglige arbejde på postkontoret. Foredraget fortæller dig om, hvordan du kan benytte arkivalierne. Gennem en række praktiske eksempler kommer du med ud på landpostens rute, du ser, hvem der holder hvilke aviser i en opgang i København i 1890’erne etc. Kort sagt får du et indblik i, hvorledes de mange spændende kilder, der findes på Post- og Telemuseet, kan udnyttes.
Mødelokale 3, 1. sal, Viborg Hovedbibliotek, Vesterbrogade 15, Viborg. Medlemmer gratis – gæster 40 kr.

Kontingent! Der er desværre stadig en del, der mangler at betale kontingent. Vi håber, det er en forglemmelse. Nu nærmer tiden sig, hvor der bliver pålagt gebyr!
Kontant betaling kan ske forud for mødet på torsdag
eller bankoverførsel: Handelsbanken, Reg. Nr. 7643, kontonr. 0006003073
Kontingent: 180 kr for hele husstanden.
Tirsdag den 27. februar kl. 15.17 på Viborg Bibliotek, lokale 3:
Medlemmer af bestyrelsen vil instruere og hjælpe med brug af
Ancestry.com (som biblioteket stiller til rådighed for brugerne) og
Mediastream (http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/ ) hvor der er adgang til mange aviser.
Mød op, hvis du vil have hjælp. Gratis adgang, Husk pc.
Venlig hilsen
på bestyrelsens vegne
Karen Straarup

Nyhedsmail nr 74     Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn
Januar 2018
 
Kære medlemmer!
På torsdag er der indkaldt til generalforsamling, og vi ser frem til at se mange medlemmer denne aften.
Kassereren er lidt bekymret, for der er rigtig mange medlemmer, der ikke har betalt kontingent for 2018 endnu.
Det kan gøres på 2 måder:
Kontant betaling forud for generalforsamlingen
eller bankoverførsel: Handelsbanken, Reg. Nr. 7643, kontonr. 0006003073
Kontingent: 180 kr for hele husstanden.
 
Torsdag 1. februar kl. 19.30, Vesterbrogade 15, lokale 3, 1. sal
Generalforsamling. Kun for medlemmer.
Dagsorden:
 1.      Valg af dirigent.
 2.      Formandens beretning.
 3.      Regnskab ved kassereren.
 4.      Valg af bestyrelsesmedlemmer.
         På valg: Kurt Pajbjerg, Else Skovbo Jensen (ønsker ikke genvalg),
         Hanna Ammitzbøll og Erik Lauridsen.                              
5.      Valg af suppleant og revisor.
         På valg: Suppleant - Anton Blaabjerg,
                      Revisor – Richardt Ammitzbøll.
6.      Fastsættelse af kontingent for 2019.
7.      Forslag fra bestyrelsen.
8.      Forslag, der af medlemmerne er tilsendt formanden senest en uge før generalforsamlingen.
9.      Eventuelt.
Efter generalforsamlingen: Karen Straarup: Dåbstøj - kristenklæder
Karen gennemgår hvilke former for dåbstøj, der kendes i den danske kirke fra Middelalderen til nutiden.
Hvad er historien bag den specielle dåbsdragt?
Baggrunden for traditioner og skikke belyses.
Der vises mange billeder med eksempler på dåbsdragten i Danmark.
 
Bemærk: Nye tiltag!
Tirsdag den 27. februar kl. 15.17 på Viborg Bibliotek, lokale 3:
Medlemmer af bestyrelsen vil instruere og hjælpe med brug af
Ancestry.com (som biblioteket stiller til rådighed for brugerne) og
Mediastream (http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/ ) hvor der er adgang til mange aviser.
Mød op, hvis du vil have hjælp. Gratis adgang, Husk pc.

Torsdag 3. maj kl. 13. 00 – 14.00: Rundvisning i Rigsarkivets Magasin, Vennershåbvej 1, 8800  Viborg.
Begrænset antal pladser,  og kun for medlemmer. Tilmelding starter fra 1. april til Lene Majlandt, tlf. 40431452, e-mail: lenemajlandt@gmail.com
Det er først-til-mølle-princippet…
 
---
De næste arrangementer i foreningen:
Torsdag 15. februar kl. 10.00-14.00: Brugerhjælp på Rigsarkivet i Viborg
Tema 2: Krøllede bogstaver, introduktion ved Anton Blaabjerg kl. 10.00-12.00

Torsdag 22. februar kl. 19.30: Foredrag.  Erik Kann, genealog (FU)
Postvæsenet. I regn og slud skal posten ud. Kommer der mon brev i dag? Takket være et righoldigt og velregistreret materiale fra landets postkontorer, er det muligt at komme ganske tæt på postvæsenets arbejde, navnlig i tiden fra 1900 og fremefter.  Personalesagerne giver fyldige oplysninger om de, der delte posten ud, medens andre sager fortæller om det daglige arbejde på postkontoret. Foredraget fortæller dig om, hvordan du kan benytte arkivalierne. Gennem en række praktiske eksempler kommer du med ud på landpostens rute, du ser, hvem der holder hvilke aviser i en opgang i København i 1890’erne etc. Kort sagt får du et indblik i, hvorledes de mange spændende kilder, der findes på Post og Telemuseet.
Mødelokale 3, 1. sal, Viborg Hovedbibliotek, Vesterbrogade 15, Viborg. Medlemmer gratis – gæster 40 kr.
 
Venlig hilsen
på bestyrelsens vegne
Karen Straarup

Nyhedsmail nr 73   
Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn
December 2017

Kære medlemmer
Hermed udsendes årets sidste nyhedsmail og dermed også foreningens julehilsen til medlemmerne.
Formandens julebrev kan læses i sin helhed i den vedhæftede fil.

Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn indkalder hermed til den årlige generalforsamling den 1. februar kl. 19.30 i mødelokale 3, 1. sal, Viborg Hovedbibliotek, Vesterbrogade 15, Viborg.
(indgangen til venstre for hovedindgangen).
Dagsorden:

1.      Valg af dirigent.
2.      Formandens beretning.
3.      Regnskab ved kassereren.
4.      Valg af bestyrelsesmedlemmer.
         På valg: Kurt Pajbjerg, Else Skovbo Jensen (ønsker ikke genvalg), Hanna Ammitzbøll og Erik
Lauridsen.                                    
5.      Valg af suppleant og revisor.
På valg: Suppleant - Anton Blaabjerg, Revisor – Richardt Ammitzbøll.
6.      Fastsættelse af kontingent for 2019.
7.      Forslag fra bestyrelsen.
8.      Forslag, der af medlemmerne er tilsendt formanden senest en uge før generalforsamlingen.
9.      Eventuelt.
 
---

Efter generalforsamlingen vil Karen Straarup holde et mindre foredrag om "Dåbstøj – kristenklæder"

Karen gennemgår hvilken form for dåbstøj, der kendes i den danske kirke fra Middelalderen til nutiden.
Hvad er historien bag den specielle dåbsdragt?
Baggrunden for traditioner og skikke belyses. Der vises mange billeder med eksempler på dåbsdragten i Danmark. Dåbskjoler er ikke blot beklædningsgenstande, men også værdifuld kulturhistorie.
Dåben har altid været betragtet som en vigtig begivenhed, og der er blevet lagt stor vægt på, hvilket tøj barnet skulle have på til den skelsættende dag. Barnet er altid blevet klædt i det fineste tøj, familien kunne fremskaffe.
 
Gæster 40 kr.
---

Programmet for det næste halve år er på plads og kan ses på foreningens hjemmeside. Programmerne for alle foreningerne er placeret på SSF’s hjemmeside.
Betaling for næste års kontingent på 180 kr. kan indbetales hos Handelsbanken i Viborg på følgende konto: Reg. Nr. 7643, kontonr. 0006003073.
Betalingen kan også ske ved foreningens generalforsamling den 1. februar 2018.
---

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul og på gensyn i 2018, med tak for god tilslutning ved arrangementerne i det forløbne år.

Denne nyhedsmail er redigeret af:
Karen Straarup
Vedhæftede filer:
Julebrev fra Kurt Pajbjerg

Kære medlemmer.
 
Nu er det tid for årets julebrev, hvor traditionerne og familiehyggen er i højsædet.
 
2017 har været et år med masser af gode og interessante aktiviteter. Besøget ved De røde barakker i Hald Ege skabte rammen om forårets afslutning. Et tilløbsstykke for foreningens medlemmer.
 
Som noget nyt i år, var udflugten i september koblet sammen med det første foredrag. Det gav en spændende tur samt en bredere forståelse for tekstilindustriens udvikling i Herning.
 
Af andre tiltag har foreningen deltaget i Seniorfolkemødet, hvor vi blev promoveret på bedste måde.
 
I efteråret blev vi inviteret af TV-Midtjylland til at fortælle om foreningens arbejde. Det blev til fire små fantastiske film, hvor to fra foreningens bestyrelse deltog. Filmene kan ses på vores hjemmeside.
 
Igen i år har foredragene været til inspiration for os som slægtsforskere og har ført os vidt omkring. Foreningens brugerhjælp på Rigsarkivet, med tilhørende oplæg om diverse slægtshistoriske emner, er efterhånden godt kendt. Der har været rigtig god tilslutning til aktiviteterne, hvilket vi siger mange tak for.
 
Programmet for det næste halve år er på plads og kan ses på foreningens hjemmeside. Programmerne for alle foreningerne er placeret på SSF’s hjemmeside.
Betaling for næste års kontingent på 180 kr. kan indbetales hos Handelsbanken i Viborg på følgende konto: Reg. Nr. 7643, kontonr. 0006003073. Betalingen kan også ske ved foreningens generalforsamling den 1. februar 2018.
Jeg vil på bestyrelsens vegne ønske jer alle en rigtig god jul og et godt nytår. På gensyn i 2018.

Kurt Pajbjerg

-----
Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn
Nyhedsmail nr 72
December 2017
 
Kære medlemmer.
Nu er tiden inde til året sidste nyhedsmail (efter planen i hvert fald)
 
 
Næste foredrag i foreningen:
Torsdag 7. december kl. 19.30. Overlæge Magne Juhl, Viborg: Breve fra den dansk vestindiske ø St. Croix til Viborg.
En brevsamling skrevet af Astrid Helweg-Larsen for omkring 100 år siden til sin far stiftsfysikus Peter Wilken Heiberg, og til hendes søn, Per, der kom hjem for at gå i dansk skole, indeholder en række oplysninger om både livet på St. Croix, men også om verdenssituationen på det tidspunkt under første verdenskrig, hvor de dansk vestindiske øer blev solgt til USA.
Sted: Viborg Hovedbibliotek, Vesterbrogade 15, lokale 3, 1. sal.
Dette er også julemødet, hvor vi hygger os lidt, og foreningen giver kage til den medbragte kaffe.
Medlemmer gratis – gæster 40 kr.
---
NYT!
Gangbesværede, der har svært ved at komme op ad trappen til vore foredrag, kan nu komme igennem biblioteket og med elevatoren op. Foreningen har mulighed for at låse op, så man kan komme ind og ud denne vej.
---
 
Samme aften bliver der også mulighed for at betale næste års kontingent.
Kontingentet er 180 kr for husstanden.
Kan betales kontant eller på Reg nr 7643 kontonr 0006003073 i Handelsbanken. 
---
Næste arrangementer i foreningen er i januar-februar 2018
 
Torsdag 4. jan kl. 10.00-14.00: Brugerhjælp på Rigsarkivet i Viborg
Den 1. torsdag i måneden er ”snakkedag” på Rigsarkivets læsesal. Vi udvider begrebet, så der også bliver mulighed for at få hjælp til slægtsforskning. Vil du på sporet af din slægt? Har du brug for hjælp til at komme i gang med at slægtsforske eller gode råd til at komme videre? Medlemmer fra slægtshistorisk forening og DIS-Danmark stiller sig gratis til rådighed og vil forsøge at hjælpe med diverse slægtsforskeremner.  Medbring gerne bærbar computer. Alle er velkomne.

Torsdag 18. januar kl. 10.00-14.00: Brugerhjælp på Rigsarkivet i Viborg
Tema 1: Introduktion til Kirkebøger og folketællinger ved Anne-Lise Kræmmer, kl. 10.00-12.00.
Brugerhjælp: Medlemmer fra slægtshistorisk forening og DIS-Danmark stiller sig gratis til rådighed og vil forsøge at hjælpe med diverse slægtsforskeremner. Er du ny slægtsforsker, eller er du kørt fast i et problem, vil vi forsøge at hjælpe dig videre.
Alle er velkomne. Du finder os i Læsesalen på Rigsarkivet.  Medbring gerne bærbar computer. Kommer I en eller to, er der ingen tilmelding. Særskilt aftale skal indgås ved større selskaber. Kontakt Lene Fuglsang Majlandt, tlf.: 40431452 eller lenemajlandt@gmail.com
 
Torsdag 1. februar kl. 19.30, Vesterbrogade 15, lokale 3, 1. sal
Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn. Generalforsamling. Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Efter generalforsamlingen:
Karen Straarup: Dåbstøj - kristenklæder
Karen gennemgår hvilken form for dåbstøj, der kendes i den danske kirke fra Middelalderen til nutiden.
Hvad er historien bag den specielle dåbsdragt?
Baggrunden for traditioner og skikke belyses.
Der vises mange billeder med eksempler på dåbsdragten i Danmark.
Dåbskjoler er ikke blot beklædningsgenstande, men også værdifuld kulturhistorie.
Dåben har altid været betragtet som en vigtig begivenhed, og både i fortiden og nutiden er der blevet lagt stor vægt på, hvilket tøj barnet skulle have på til den skelsættende dag. Barnet er altid blevet klædt i det fineste tøj, familien kunne fremskaffe.
Mødelokale 3, 1. sal, Viborg Hovedbibliotek, Vesterbrogade 15, Viborg. Medlemmer gratis – gæster 40 kr.
---
Så er der vist kun tilbage at ønske alle medlemmer en glædelig jul og et godt nytår fra bestyrelsen.
Tak for trofast opbakning og på gensyn i 2018!

Venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Karen Straarup
---

Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn
Nyhedsmail nr 71            November 2017
 
Kære Medlemmer
Nu er der igen arrangementer i Viborg!
Næste gang er torsdag den 16. november, hvor der foregår noget både om dagen og om aftenen.

Frivillige tastere søges!
Kom til tastehygge i Viborg!
Rigsarkivet i Viborg søger frivillige til en tastegruppe. Primært gælder det indtastning af arkivalier på arkivet, med udveksling af erfaringer, når der er behov for det.
Indtastning kan også ske hjemme.
Den 21. november kl. 14.00-16.00 kommer Katrine Tovgaard-Olsen fra Rigsarkivet i København og informerer. Det foregår på Rigsarkivet i Viborg, 2. sal.
Kl. 13.00-14.00 samme dag vil Anton Blaabjerg give intro, hvis du har lyst til at få hjælp til de gotiske bogstaver.
Er det noget for dig? Du kan tilmelde dig en tastegruppe hos Lene Majlandt, lenemajlandt@gmail.com eller tlf. 40431452 eller du kan melde dig på Rigsarkivets hjemmeside sa.dk.

Torsdag 16. november  kl. 10.00-14.00: Brugerhjælp på Rigsarkivet i Viborg.
Tema 3: Ejendomshistorie. Introduktion og workshop ved Karen Straarup kl. 10.00-12.00.  Medbring egen bærbar pc, som skal kunne bruge trådløst netværk.
Der er mange muligheder for at komme i gang med ejendomshistorien, og i disse år bliver det lettere at finde oplysninger på internettet og kombinere de forskellige kilder til ejendomshistorien med trykte kilder, billeder mm. 
Efter en kort introduktion i emnet, vil vi arbejde med konkrete ejendomme, som findes i Fæsteprotokoller, Jordebøger, Realregistre, Skøde- og Panteprotokoller, Tingbøger, Matrikelkort og andre kort. Denne gang med udgangspunkt i de ældste arkivalier.
Brugerhjælp: Medlemmer fra slægtshistorisk forening og DIS-Danmark stiller sig gratis til rådighed og vil forsøge at hjælpe med diverse slægtsforskeremner. Er du ny slægtsforsker, eller er du kørt fast i et problem, vil vi forsøge at hjælpe dig videre.
Du finder os i Læsesalen på Rigsarkivet. Kommer I en eller to, er der ingen tilmelding. Særskilt aftale skal indgås ved større selskaber. Kontakt Lene Fuglsang Majlandt, tlf.: 40431452  eller lenemajlandt@gmail.com
Efter introduktionen er der almindelig brugerhjælp indtil kl. 14. 
Alle er velkomne.
 
Torsdag 16. november kl. 19.30. Foredrag ved cand.mag. Steen Ivan Hansen: Kroernes historie. (FU)
Det er farligt at rejse - det har det altid været, men i gamle dage var det også besværligt og langsommeligt. De privilegerede kroer skulle give rejsende gode og sikre muligheder for overnatning og forplejning. Men det var slet ikke så ligetil at få opbygget et net af ordentlige landevejskroer. Vi ser på kroernes historie og lidt på vejene gennem tiderne. Endvidere kommer vi ind på et par kendte kroer, bl.a. Norsminde samt på Holbergs erfaringer.
Sted: Viborg Hovedbibliotek, lokale 3, 1. sal.
Gratis for medlemmer – gæster 40 kr.

Bladet SLÆGTSFORSKEREN
Medlemsbladet for DIS-Danmark og SSF.
Er der mon nogle af vore medlemmer, der får 2 blade, hvis de også er medlemmer af DIS-Danmark?
I nr 3, 2017 ses på side 40 en oversigt over Fremtidsudvalgets arbejde med sammenlægning af DIS-Danmark og SSF. Her meddeles det, at udvalget forventer at afslutte sit arbejde inden årets udgang.

Adgangsforholdene til foredragssalen
Adgangen til foreningens lokale på 1. sal er ikke let, hvis man er dårligt gående.
Foreningens bestyrelse arbejder på at få mulighed for at benytte elevator. Mere om det senere.

Næste nyhedsmail forventes udsendt omkring 1. december.

Venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Karen Straarup
---
Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn
Nyhedsmail nr 70           Oktober  2017
 
Kære medlemmer
Denne nyhedsmail har flere vigtige punkter, og blandt andet er der (lidt usædvanligt) vedhæftet en fil. Den kan trygt åbnes!
Det drejer sig om en lille hvervekampagne efter frivillige indtastere af historiske kilder. Læs mere i bilaget eller se den på hjemmesiden, hvorfra den også kan åbnes.
 
 
TV-udsendelser om  slægtsforskning
Lene Majlandt og Tove Krog fra vores bestyrelse har deltaget i 2 fine TV-udsendelser på TV-Midtjylland, hvor de fortæller om slægtsforskning, - giver ideer og gode råd, som både begyndere og mere erfarne slægtsforskere kan have udbytte af.
Se dem her, - eller find dem på forsiden af vores hjemmeside. www.viborgslaegt.dk 
https://www.youtube.com/watch?v=TmSikZi75C0
https://www.youtube.com/watch?v=SgrCc914UXU
 

Efterlysning!
Tastecafé med kursus i gotisk skriftlæsning
Vil du arbejde med historiske kilder? Og har du en computer, tid og lyst til at læse gammel håndskrift? Så er det måske en idé at komme med til tastecafé, hvor du i fællesskab med andre kan være med til at gøre Danmarkshistorien tilgængelig for nutidige og kommende generationer.
Tastecaféen indledes med et kursus i gotisk skriftlæsning for begyndere. Derefter sætter vi sammen fokus på indtastning af projekterne i Rigsarkivets indtastningsportal. Opgaven består i at skrive af fra historiske dokumenter, så teksten bliver søgbar, og alle kan få adgang til indholdet på en nem måde.
Læs mere i den vedhæftede fil....  du kan roligt åbne den.
 
Næste foredrag i foreningen
Torsdag 12. oktober kl. 19.30. Slægtsforsker Torben Albret Kristensen. Slægtsforskning uden kirkebøger og folketællinger (FU)
I mange af landets sogne er kirkebøgerne ikke bevarede før en gang i løbet af 1700-tallet eller i værste fald ikke før 1813/15, og hvad gør man så? Tilhørerne bliver præsenteret for en række kildegrupper, f.eks. tingbøger, landstingenes skøde- og pantebøger, jordebøger, fæste- og skifteprotokoller, matrikler m.m., og hvordan vi kan hente relevante oplysninger ud af dem.
Sted: Viborg Hovedbibliotek, lokale 3, 1. sal.
Gratis for medlemmer – gæster 40 kr.
 
Torsdag 19. oktober kl. 10.00-14.00: Brugerhjælp på Rigsarkivet i Viborg
Tema 2: Krøllede bogstaver, introduktion ved Anton Blaabjerg kl. 10.00-12.00
Før 1875 er alle kilder skrevet med gotisk skrift. Hvordan kommer du i gang med at lære at læse gotiske bogstaver?
Brugerhjælp: Medlemmer fra slægtshistorisk forening og DIS-Danmark stiller sig gratis til rådighed og vil forsøge at hjælpe med diverse slægtsforskeremner. Er du ny slægtsforsker, eller er du kørt fast i et problem, vil vi forsøge at hjælpe dig videre. 
Alle er velkomne. Du finder os i Læsesalen på Rigsarkivet.  Kommer I en eller to, er der ingen tilmelding. Særskilt aftale skal indgås ved større selskaber. Kontakt Lene Fuglsang Majlandt, tlf.: 40431452  eller lenemajlandt@gmail.com
Efter introduktionen er der almindelig brugerhjælp indtil kl. 14. 
 
På gensyn til alle arrangementerne!
Venlig hilsen
på bestyrelsens vegne
Karen Straarup
 

Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn
Nyhedsmail nr 69           September 2017


Kære medlemmer.
Hermed en ganske kort nyhedsmail med de næste 2 arrangementer, workshop på torsdag og så den Brugerhjælps-dag, som jeg i sidste mail ville placere anderledes i kalenderen.


Torsdag 14. september  kl. 19.30. Workshop: Arbejde med kort i slægtsforskningen. 
Workshop ved Karen og Anders Straarup. Kurt Pajbjerg hjælper med pc’erne og internetforbindelse.
Kortmaterialet er med til at fuldende slægtshistorien. I denne workshop vil vi arbejde med at finde og bruge relevante kort.
Denne gang vil hovedvægten være på nogle af de kort, der anses for lidt besværlige at arbejde med, men som rummer mange muligheder.
Aftenens program er derfor korte oplæg til deltagernes eget arbejde. Medbring gerne bærbar pc med trådløs netforbindelse. 
Sted: Viborg Hovedbibliotek, Vesterbrogade 15, lokale 3, 1. sal. 
Medlemmer gratis – gæster 40 kr.
 
Torsdag 21. september kl. 10.00-14.00: Brugerhjælp på Rigsarkivet i Viborg
Tema 1: Introduktion til Kirkebøger og folketællinger ved Anne-Lise Kræmmer, kl. 10.00-12.00.
Medlemmer fra slægtshistorisk forening og DIS-Danmark stiller sig gratis til rådighed og vil forsøge at hjælpe med diverse slægtsforskeremner. Er du ny slægtsforsker, eller er du kørt fast i et problem, vil vi forsøge at hjælpe dig videre.
Alle er velkomne. Du finder os i Læsesalen på Rigsarkivet.  Kommer I en eller to, er der ingen tilmelding. Særskilt aftale skal indgås ved større selskaber. Kontakt Lene Fuglsang Majlandt, tlf.: 40431452 eller lenemajlandt@gmail.com
Efter introduktionen er der almindelig brugerhjælp indtil kl. 14.


Venlig hilsen
på bestyrelsens vegne

Karen Straarup

Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn
Nyhedsmail nr 68
August 2017                    

Kære medlemmer!
Nu går foreningens efterårssæson snart i gang.

Et af arrangementerne er den årlige udflugt. Turen finder sted søndag den 3. september.
Afgang kl. 8.30 fra den store P-plads bag Rigsarkivet i Viborg. Ll Sankt Hansgade 5.
Turen går til Herning
, hvor vi skal opleve, hvordan hosekræmmerne arbejdede, og hvordan udviklingen ændrede sig til en moderne tekstilindustri.
Vi stopper ved Hosekræmmergården, hvor vores formand, Kurt fortæller om området, hosekræmmere og strømpebindere.
Derefter går turen til Textilforum - Dansk Museum for Tekstilindustri og -design, hvor vi får rundvisning i mindre hold.
Efter frokosten oplever vi Herning dels fra bussen, dels til fods. Vi skal se udviklingen fra baggårdsindustri til moderne produktionsbygninger.
Vi skal også besøge AFRA, Arbejderhistorisk Støttekreds i Ringkøbing Amt, inden turen går til Sunds, hvor vi får kaffe og kage.
Så går turen hjem mod Viborg efter en forhåbentlig interessant, spændende og hyggelig dag.

Der er stadig ledige pladser i bussen!
Tilmelding til Grete (kasserer) 86 61 08 68 eller mail til top2viborg@gmail.com 
Prisen er 360 kr for turen, guider, formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe (drikkevarer til frokost for egen regning).
Skynd dig med tilmelding, vi fylder én bus!
Og bemærk afgangstidspunktet: kl. 8.30

Men inden turen til Herning er der tilbud om en foredragsaften som oplæg til turen.
Foredraget kan også opleves, selv om man ikke deltager i turen til Herning.

Torsdag den 31. august kl. 19.30
Foredrag ved etnolog og museumsinspektør Kristine Holm-Jensen fra Tekstilmuseet i Herning.
Foredragets titel: Af lidet tillokkende karakter - arbejde og arbejdere i den midtjyske tekstilindustri.

Gennem nedslag i perioden 1890-1980'rne vil vi i foredraget komme tættere på de mennesker, der blev en aktiv del af det nye samfund på heden.
Sted: Mødelokale 3, 1. sal ved Viborg Hovedbibliotek, Vesterbrogade 15, Viborg.

Brugerhjælpen på Rigsarkivet i Viborg går i gang
Torsdag den 7. september kl. 10.00-14.00.

Denne dag vil vi beskæftige os med opslag i kirkebøger og folketællinger, men alle slægtsspørgsmål kan selvfølgelig medbringes.


Torsdag 14. september  kl. 19.30. Workshop: Arbejde med kort i slægtsforskningen.
Workshop ved
Karen og Anders Straarup. Kurt Pajbjerg hjælper med internet og andet vedr. pc'erne.
Kortmaterialet er med til at fuldende slægtshistorien. I denne workshop vil vi arbejde med at finde og bruge relevante kort.
Denne gang vil hovedvægten være på nogle af de kort, der anses for lidt besværlige at arbejde med, men som rummer mange muligheder.
Aftenens program er derfor korte oplæg til deltagernes eget arbejde. Medbring gerne bærbar pc.
Sted: Viborg Hovedbibliotek, Vesterbrogade 15, lokale 3, 1. sal.
Sted: Mødelokale 3, 1. sal ved Viborg Hovedbibliotek, Vesterbrogade 15, Viborg.

Vel mødt til en forhåbentlig god og indholdsrig efterårssæson!
Karen Straarup - på bestyrelsens vegneSlægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn
Nyhedsmail nr 67
April 2017


Kære medlemmer
Herunder ses mere om foreningens sidste arrangement her i foråret.
Bemærk tilmelding!
 
Onsdag den 10. maj (Bemærk det er en onsdag)
Besøg Hald Ege samlingen. De røde Barakker v/foredragsholder Lars Heidemann Eriksen og Poul Harald Christensen.
Et historisk overblik fra ”de hvide telte til de røde barakker”, samt besøg i museet ”Hald Ege Samlingen”.
Mødetid: Kl. 19.30
Sted: Parkeringspladsen ved Egekværnen, Videbæks Alle 169, Hald Ege, 8800  Viborg
Tilmelding senest mandag 8. maj: til Lene Majlandt,  tlf. 40431452   eller
 lenemajlandt@gmail.com
Begrænset antal, derfor først til mølle princippet.
Medlemmer gratis.
Gæster 30 kr.
Medbring selv kaffe og brød.
---
 
Næste nyhedsmail forventes udsendt i maj – her vil programmet for efteråret sandsynligvis være offentliggjort.
---
 
Jeg har fået et par opfordringer til igen at lægge ”Arkivet” på hjemmesiden, altså en lille omtale med links fra afholdte arrangementer.
Jeg prøver at etablere en version, der ikke er alt for tidkrævende, men alligevel kan tilgodese jeres behov. Skriv gerne til mig om det.
I hjemmesidens menu vil den komme til at hedde Arkivet.
---
 
Jeg vil også igen forsøge mig med ”ugens tip” på hjemmesiden, - måske bliver det til månedens tip, afhængig af interessen.
---
 
Ideer og forslag er altid velkomne.
 
Venlig hilsen
på bestyrelsens vegne
Karen Straarup
 
Hjemmesiden: www.viborgslaegt.dk   webmaster@viborgslaegt.dk
 
Henvendelse til formanden kan ske på denne mail: formand@viborgslaegt.dk
Nyhedsmail nr 66      Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn
April 2017

Kære medlemmer
Nu er vi igen på banen med et par arrangementer.
Når forårets varme lader vente på sig, kan vi da forske lidt mere i slægten!

Torsdag  20. april kl. 10.00-14.00:  Brugerhjælp på Rigsarkivet i Viborg
Workshop. Tema 4: Skifter. Introduktion ved Karen Straarup, kl. 10.00-12.00
Efter et dødsfald skulle boet deles. Arveregler og den praktiske fremgangsmåde har ændret sig gennem tiden. Hvordan finder vi skifterne i arkiverne, og hvad indeholder de?
Efter introduktionen er der hjælp at hente. Medlemmer fra slægtshistorisk forening og DIS-Danmark stiller sig gratis til rådighed og vil forsøge at hjælpe med diverse slægtsforskeremner.
Medbring egen pc der kan tilsluttes trådløst netværk, så vi kan arbejde sammen om et par skifter.
Efter introduktionen er der almindelig brugerhjælp til kl. 14.00. 
Kommer I en eller to, er der ingen tilmelding.
Særskilt aftale skal indgås ved større selskaber. Kontakt: Lene Fuglsang Majlandt, tlf.: 87 25 04 52 eller lenemajlandt@gmail.com  


Torsdag 20. april kl. 19.30: Foredrag (FU) ved  Anton Blaabjerg, genealog
Retsbetjente og forbryderiske aner.
Sted: Viborg Hovedbibliotek, Vesterbrogade 15, lokale 3, 1. sal. Medlemmer gratis – gæster 30 kr. 
Døren lukkes kl. 19.30.

----
NB! Kong Gorms store familietræf 20. maj i Jelling. Se program og tilmelding her: http://natmus.dk/museerne/kongernes-jelling/arrangementer/
Venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Karen Straarup


Nyhedsmail nr 65        Marts 2017
Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn

Kære medlemmer.
Nu er det igen tid til et par nyheder.
I finder denne gang en vedhæftet fil, der handler om de historiske dage 2017 og med mulighed for at bestille en billet med rabat, - en rabat der gives til medlemmer af SSF. Læs mere i den vedhæftede fil.

Kontingent, 180 kr kan stadig overføres til  
Handelsbanken: Reg nr 7643, konto 0006003073  
Der mangler stadig en del indbetalinger!
Rykkere udsendes snart.

Dernæst lige en lille omtale af de næste 2 aktiviteter, der involverer foreningen.
Torsdag  16. marts kl. 10.00-14.00:  Brugerhjælp på Rigsarkivet i Viborg.
Workshop. Tema 3: Ejendomshistorie. Introduktion ved Karen Straarup kl. 10.00-12.00.
Ingen slægtsforskning uden ejendomshistorie. Forskellige muligheder for at komme i gang med ejendomshistorien.
Bemærk! Det er et nyt program i forhold til tidligere! Denne gang arbejdes med fællesopgaver efter en kort introduktion.  Jeg guider igennem opgaverne på skærmen. Medbring egen pc med trådløs netforbindelse.
Kommer I en eller to, er der ingen tilmelding. Særskilt aftale skal indgås ved større selskaber. Kontakt: Lene Fuglsang Majlandt, tlf.: 87 25 04 52 eller lenemajlandt@gmail.com  
Efter introduktionen er der almindelig brugerhjælp til kl. 14.00. 
Medlemmer fra slægtshistorisk forening og DIS-Danmark stiller sig gratis til rådighed og vil forsøge at hjælpe med diverse slægtsforskeremner.
Er du ny slægtsforsker, eller er du kørt fast i et problem, vil vi forsøge at hjælpe dig videre.
Du finder os på 2. sal på Rigsarkivet. 
 
Torsdag 16. marts kl. 19.30: Foredrag (FU)  ved Kristin Brøgger Jensen, cand. mag.
Erhvervsarkivet: Hvad findes af materiale, som slægtsforskere og lokalhistorikere med fordel kan udnytte?
Sted: Viborg Hovedbibliotek, Vesterbrogade 15, lokale 3, 1. sal. Medlemmer gratis – gæster 30 kr. 
Døren lukkes kl. 19.30. 

Kig også ind på foreningens hjemmeside www.viborgslaegt.dk, hvor der blandt andet findes kontaktoplysninger til bestyrelsen, gode links og meget andet.

Venlig hilsen
Karen Straarup

Nyhedsmail nr 64                     Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn
Februar 2017

Kære medlemmer.
Hermed en kort nyhedsmail med de kommende arrangementer i foreningen.

Torsdag  16. februar kl. 10.00-14.00: Brugerhjælp på Rigsarkivet i Viborg.
Workshop. Tema 2: Krøllede bogstaver, introduktion ved Anton Blaabjerg kl. 10.00-12.00
Før 1875 er alle kilder skrevet med gotisk skrift. Hvordan kommer du i gang med at lære at læse gotiske bogstaver?
Efter introduktionen er der almindelig brugerhjælp til kl. 14.00
Medlemmer fra slægtshistorisk forening og DIS-Danmark stiller sig gratis til rådighed og vil forsøge at hjælpe med diverse slægtsforskeremner. 
Er du ny slægtsforsker, eller er du kørt fast i et problem, vil vi forsøge at hjælpe dig videre.
Du finder os på 2. sal på Rigsarkivet.  
Kommer I en eller to, er der ingen tilmelding. Særskilt aftale skal indgås ved større selskaber. 
Kontakt: Lene Fuglsang Majlandt, tlf.: 87 25 04 52 eller lenemajlandt@gmail.com  
       
Torsdag  23. februar kl. 19.30: Foredrag (FU) ved Svend E. Christiansen, cand.phil. 
Amtmanden og amtsarkivalierne.
Sted: Viborg Hovedbibliotek, Vesterbrogade 15, lokale 3, 1. sal. Medlemmer gratis – gæster 30 kr. 
Døren lukkes kl. 19.30.
 
Har du glemt at betale kontingent?
Kontingent, 180 kr kan stadig overføres til Handelsbanken: Reg. nr 7643, konto 0006003073  
eller evt. mobilepay på 60 66 25 68. Men bemærk, der bliver snart udsendt rykkere.
Kontingentbetalingen gælder for hele husstanden.
Venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Karen Straarup


Nyhedsmail nr 63                           Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn
26. januar 2017

Kære medlemmer.
Lige en lille hilsen her før generalforsamlingen.

Kontingentet, 180 kr kan betales inden generalforsamlingen i aften, torsdag den 26. januar kl. 19.30.

Men I kan også vælge at overføre beløbet til foreningens konto i Handelsbanken i Viborg: Reg nr 7643, kontonr 0006003073
 
Husk også, at der vil være mulighed for at sælge bøger mm.
Man sætter selv priser på og beholder det indkomne beløb.

Jeg beklager, at denne mail kommer lidt sent ud!

Venlig hilsen
Karen Straarup


Nyhedsmail  nr   62                           Januar 2017                                          
Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn

Kære medlemmer.
Godt nytår og vel mødt til arrangementerne i foreningen i 2017.
 
Næste arrangement er generalforsamlingen, som der hermed indkaldes til.
 
Ordinær generalforsamling,  Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn
Torsdag den 26. januar 2017, kl. 19.30
Lokale 3, 1. sal, Vesterbrogade 15, 8800 Viborg
Dagsorden:
1.      Valg af dirigent.
2.      Formandens beretning.
3.      Regnskab ved kassereren.
4.      Valg af bestyrelsesmedlemmer.
         På valg er: Tove Krog, Grete Pedersen, Lene Majlandt. Alle er villige til genvalg.
5.      Valg af suppleant og revisor.
6.      Fastsættelse af kontingent.
7.      Forslag fra bestyrelsen.
8.      Forslag, der af medlemmerne er tilsendt formanden senest en uge før generalforsamlingen.
9.      Eventuelt.
 
Efter generalforsamlingen er der mulighed for at fortælle en lille beretning fra egen slægtsforskning.
Vi opfordrer så mange som muligt til at bidrage. Det er altid interessant at høre om andres erfaringer, og det behøver ikke være et langt indlæg.
Hold jer ikke tilbage.
Eksempler:
Hvordan man fandt frem til en ukendt slægtning .
En god måde at give slægtsoplysninger videre til familien, der ikke altid er interesseret i anetavler.
En god erfaring med søgning i de snart mange gode databaser, der er på nettet.
Fortæl om en ukendt kilde, der kan være af interesse.
Eller ganske enkelt: Hvordan holder man styr på oplysningerne?
Osv. Osv…

Der bliver også mulighed for at sælge bøger, hæfter, kort og andet relevant materiale til forsamlingen.
Medbring dit materiale, sæt priser på, - du beholder selv det indkomne beløb.
Kurt Pajbjerg vil sætte pris på en lille melding fra dem, der vil fortælle lidt. formand@viborgslaegt.dk
 
---
Torsdag 19. januar  kl. 10.00-14.00: Brugerhjælp på Rigsarkivet i Viborg.               
Workshop Tema 1: Kirkebøger og folketællinger. Kort introduktion til disse vigtige kilder ved Anne-Lise Kræmmer Blaabjerg.
Kommer I en eller to, er der ingen tilmelding. Særskilt aftale skal indgås ved større selskaber. 
Kontakt: Lene Fuglsang Majlandt, tlf.: 87 25 04 52 eller lenemajlandt@gmail.com  
Efter introduktionen er der almindelig brugerhjælp indtil kl. 14. 
Medlemmer fra slægtshistoriske foreninger og DIS-Danmark stiller sig til rådighed og vil forsøge at hjælpe med diverse slægtsforskeremner. 
Du finder os på 2. sal på Rigsarkivet.
 
Venlig hilsen
Karen Straarup

Slægtshistorisk forening for Viborg og Omegn
Nyhedsmail nr 61                        December 2016

Kære medlemmer.
Dette bliver sidste nyhedsmail i 2016, hvis der ikke sker noget uforudset i december.

Foreningens sidste foredrag i 2016:
Torsdag  8. december, kl. 19.30:  Winni Østergaard, forfatter og journalist.  Helvig Pedersdatter (FU)
Slægtsroman om Helvig Pedersdatter fra Thy - foregår i årene 1816 til 1838.
Helvig er første bind i en romantrilogi.

Dette er også julemødet, hvor vi hygger os lidt, og foreningen giver kage til den medbragte kaffe.  
Sted: Viborg Hovedbibliotek, Vesterbrogade 15, lokale 3, 1. sal. Medlemmer gratis – gæster 30 kr.
NB! Døren låses automatisk kl. 19.30.


Torsdag  15. december kl. 10.00-14.00:  Brugerhjælp på Rigsarkivet i Viborg
Workshop. Tema 4: Skifter. Introduktion ved Karen Straarup, kl. 10.00-12.00
Efter et dødsfald skulle boet deles. Arveregler og den praktiske fremgangsmåde har ændret sig gennem tiden. Hvordan finder vi skifterne i arkiverne, og hvad indeholder de?
Efter introduktionen er der hjælp at hente. Medlemmer fra slægtshistorisk forening og DIS-Danmark stiller sig gratis til rådighed og vil forsøge at hjælpe med diverse slægtsforskeremner.
Medbring egen pc der kan tilsluttes trådløst netværk, så vi kan arbejde sammen om et par skifter.
Efter introduktionen er der almindelig brugerhjælp til kl. 14.00. 
Kommer I en eller to, er der ingen tilmelding.
Særskilt aftale skal indgås ved større selskaber. Kontakt: Lene Fuglsang Majlandt, tlf.: 87 25 04 52 eller lenemajlandt@gmail.com 
---
Hvis der er ændringer i mail-adresse eller andet, som sendes hertil, vil det blive videresendt til de relevante i bestyrelsen, men I kan også finde hele bestyrelsens adresser og tlf. på hjemmesiden www.viborgslaegt.dk  under "Bestyrelsen" og sende direkte dertil.
  ---
Jeg arbejder stadig på hjemmesiden, så den er stadig under forandring og udbygning.


Til sidst er der vist kun at sige tak til jer alle for godt medlemskab i 2016 og ønske en glædelig jul fra bestyrelsen og undertegnede.
Forårets program bliver lagt på hjemmesiden i løbet af nogle dage.

Venlig hilsen
Karen Straarup
Nyhedsmail nr 60 Oktober 2016
Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn

Kære medlemmer
I næste uge byder vi velkommen til efterårets første foredrag i foreningen.
Torsdag 13. oktober, kl. 19.30: Foredrag. Hans Peter Poulsen, slægtsforsker. Udvandrerne. (FU)
Udvandrerne – hvem var de, og hvor blev de af?
Fra midten af 1800-tallet til 1914 udvandrede ca. 10 procent af den danske befolkning, hovedsageligt til Nordamerika. Hvad var baggrunden for at de rejste, og hvor blev de af? Kan vi finde deres efterkommere?
Sted: Viborg Hovedbibliotek, Vesterbrogade 15, lokale 3, 1. sal.
Medlemmer gratis – gæster 30 kr.

Formanden har fået ny mail-adresse
Foreningens formand, Kurt Pajbjerg kan nu træffes på denne mail: formand@viborgslaegt.dk

Hjemmesideproblemer
En del af jer har helt sikkert allerede opdaget det! Hjemmesiden har haft en ufrivillig pause. Det skyldes pc-problemer hjemme hos mig. Jeg håber at siden er oppe at køre igen meget snart og håber på medlemmernes tålmodighed så længe.

Brugerhjælp
Der er stadig brugerhjælp 1. og 3. torsdag i måneden på Rigsarkivet i Viborg kl. 10.00-14.00
20. oktober er der oplæg og workshop med tydning af gotisk skrift ved Anton Blåbjerg, og 3. november er det "normal" brugerhjælp med forefaldende spørgsmål.

Venlig hilsen
Karen StraarupNyhedsmail nr 59
Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn
5. september 2016

Kære Medlemmer
Denne nyhedsmail - ganske kort for at minde om, at det er allersidste frist for at tilmelde sig udflugten på søndag, den 11. september.

Se mere om turen på hjemmesiden www.viborgslaegt.dk eller på foreningens facebookside.

Afgang fra P-pladsen ved Rigsarkivet i Viborg kl. 8.30, hjemkomst kl. ca. 18.00
Tilmelding til kassereren, Grete Pedersen, 8661 0868
Tilmelding senest tirsdag den 6. september kl. 12 

Jeg har problemer med pc'en lige nu, så hjemmesiden bliver ikke opdateret i disse dage.

Venlig hilsen
Karen Straarup


Nyhedsmail nr 58 August 2016
Slægtshistorisk forening for Viborg og Omegn

Kære medlemmer.
Nu melder kalenderen snart efterår og dermed højsæson for slægtsforskningen.
I foreningen glæder vi os til at se jer til de forskellige arrangementer.

Næste arrangement i foreningen
Torsdag 8. september, kl. 19.00-21.00: Besøg på Hedeselskabet i Viborg.
Max 35 personer. Arrangementet er gratis, men Hedeselskabet håber på at finde nye medlemmer til foreningen Hedeselskabet på denne måde.
www.hedeselskabet.dk
Der serveres en kop kaffe/the og et stykke kage. Programmet varer 2 timer.
1 time i Hedeselskabets museum og 1 time i kantinen med kaffe og præsentation af selskabets nuværende aktiviteter.
Tilmelding hos formanden, Kurt Pajbjerg, e-mail: pajbjerg@energimail.dk. Tlf.: 61300369 (Ændret i forhold til den udsendte nyhedsmail)

Torsdag 1. september, kl. 10.00-14.00: Brugerhjælp på Rigsarkivet i Viborg.
Den 1. torsdag i måneden er "snakkedag" på Rigsarkivets læsesal. Vi udvider begrebet, så der også bliver mulighed for at få hjælp til slægtsforskning. Vil du på sporet af din slægt? Har du brug for hjælp til at komme i gang med at slægtsforske eller gode råd til at komme videre? Medlemmer fra slægtshistorisk forening og DIS-Danmark stiller sig gratis til rådighed og vil forsøge at hjælpe med diverse slægtsforskeremner. Gratis. Alle er velkomne.

Udflugten er søndag den 11. september.
Turen går i år til Herregårdsmuseet Gl. Estrup og Slægtsgårdsarkivet.
Der er stadig ledige pladser. Først til mølle-princippet, vi fylder én bus.
Afgang fra P-pladsen bag Rigsarkivet i Viborg kl. 8.30, hjemkomst ca. kl. 18.00.
Der er guidet rundvisning på Herregårdsmuseet.
www.gammelestrup.dk
www.slaegtsgaardsforeningen.dk
Der er rundstykker, frokost og eftermiddagskaffe som sædvanlig.
Se mere i nyhedsmail nr 57, hvor hele programmet er offentliggjort.
Tilmelding hos Grete Pedersen, top2viborg@gmail.com
eller på tlf. 86 61 08 68.
Prisen på udflugten er 360 kr.

Medlemssiderne
Her i efteråret vil jeg gennemgå medlemssiderne på hjemmesiden. Hvis du allerede er med, vil det være en hjælp, hvis du kigger ind på din side og meddeler mig, hvis noget skal ændres.
Hvis du ikke er med, er der nu en god mulighed for at komme med. Se, hvad andre har gjort og kontakt mig med dine ideer. webmaster@viborgslaegt.dk

På ovenstående mailadresse kan du også sende andre oplysninger eller spørgsmål.

Venlig hilsen
Karen Straarup


Nyhedsmail nr 57 Maj 2016
Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn

Kære medlemmer.

Nu står sommeren forhåbentligt for døren. For nogle af jer betyder det lidt nedgang i aktiviteten med slægtsforskningen, for andre fortsætter arbejdet ufortrødent hen over sommeren. Det bestemmer vi heldigvis selv.

I foreningen er der foredragspause indtil september.

Turen til Karup på torsdag den 26. maj er i skrivende stund næsten fuldttegnet.
Rundvisning ved Jørgen Pedersen.
Mødested: Kl. 18.30 ved Hovedvagten, Herningvej 30, 7430 Karup. (Præcis).
Husk kaffe, - der holdes pause undervejs på området.
Hvis du ikke er tilmeldt: Prøv at kontakte Grete Pedersen, top2viborg@gmail.com
86 61 08 68.
Gratis for medlemmer – gæster 30 kr.
---
Tilmelding til udflugten i september modtages nu (Grete Pedersen, top2viborg@gmail.com).
Her ser du det foreløbige program.
Udflugt til Gl. Estrup den 11. september 2016
Kl. 8.30 Afgang fra den store P-plads bag Rigsarkivet Viborg (Ll. Sankt Hans Gade 5) med Mønsted Turistbusser.
Kl. 9. 15 Rastepladsen, Gudenåen ved Randers, pause 25 min. Rundstykker, kaffe og the.
Kl. 10.00 Ankomst til Gl. Estrup.
Kl. 10.30 Guidet rundvisning på Herregårdsmuseet for 1. hold (1 time). De der ikke er med på rundvisningen, kan besøge Slægtsgårdsarkivet ved Else Skovbo Jensen. Har man brug for at forberede besøget på Slægtsgårdsarkivet, kan man på arkivets hjemmeside www.slaegtsgaardsforeningen.dk søge i arkivets database.
Derudover kan man på egen hånd se Landbrugsmuseets udstillinger og begge museers haver.
Kl. 12.00 Frokost ved ”Den gamle Stald” . Drikkevarer for egen regning.
Kl. 13.30 Guidet rundvisning på Herregårdsmuseet for 2. hold (1 time). De der ikke er med på rundvisningen, kan besøge Slægtsgårdsarkivet ved Else Skovbo Jensen. Har man brug for at forberede besøget på Slægtsgårdsarkivet, kan man på arkivets hjemmeside www.slaegtsgaardsforeningen.dk søge i arkivets database.
Derudover kan man på egen hånd se Landbrugsmuseets udstillinger og begge museers haver.
Kl. 15.30 Afgang til Kongensbro Kro
Kl. 16.15 Kaffe og kage på Kongensbro kro.
Kl. 17.15 Afgang til Viborg
Kl. 17.45 Ankomst til Viborg.
Pris: 360 kr.

Programmet for resten af året 2016:Torsdag 1. september kl. 10.00-14.00: Brugerhjælp på Rigsarkivet i Viborg.

Torsdag 15. september kl. 10.00-14.00: Brugerhjælp på Rigsarkivet i Viborg.
Brugerhjælp: Vil du på sporet af din slægt? Har du brug for hjælp til at komme i gang med at slægtsforske eller gode råd til at komme videre? Medlemmer fra slægtshistorisk forening og DIS-Danmark stiller sig gratis til rådighed og vil forsøge at hjælpe med diverse slægtsforskeremner. Gratis. Alle er velkomne.

Torsdag 8. september. Besøg på Hedeselskabet. Kun plads til 35 personer, derfor først til mølle princippet.
Tilmelding til foreningens formand Kurt Pajbjerg e-mail: pajbjerg@energimail.dk. Tlf.: 61300369

Torsdag 6. oktober kl. 10.00-14.00: Brugerhjælp på Rigsarkivet i Viborg. Den 1. torsdag i måneden er ”snakkedag” på Rigsarkivets læsesal. Vi udvider begrebet, så der også bliver mulighed for at få hjælp til slægtsforskning. Har du brug for hjælp til at komme i gang med at slægtsforske eller gode råd til at komme videre? Medlemmer fra slægtshistoriske foreninger og DIS-Danmark stiller sig gratis til rådighed og vil forsøge at hjælpe med diverse slægtsforskeremner. Gratis. Alle er velkomne.

Torsdag 20. oktober kl. 10.00-14.00: Brugerhjælp på Rigsarkivet i Viborg.
Brugerhjælp: Vil du på sporet af din slægt? Har du brug for hjælp til at komme i gang med at slægtsforske eller gode råd til at komme videre? Medlemmer fra slægtshistorisk forening og DIS-Danmark stiller sig gratis til rådighed og vil forsøge at hjælpe med diverse slægtsforskeremner. Gratis. Alle er velkomne.

Torsdag 13. oktober, kl. 19.30: Foredrag. Hans Peter Poulsen, slægtsforsker. Udvandrerne. (FU)
Udvandrerne – hvem var de, og hvor blev de af?
Fra midten af 1800-tallet til 1914 udvandrede ca. 10 procent af den danske befolkning, hovedsageligt til Nordamerika. Hvad var baggrunden for at de rejste, og hvor blev de af? Kan vi finde deres efterkommere?Sted: Viborg Hovedbibliotek, Vesterbrogade 15, lokale 3, 1. sal. Medlemmer gratis – gæster 30 kr.

Torsdag 3. november kl. 10.00-14.00: Brugerhjælp på Rigsarkivet i Viborg.
Den 1. torsdag i måneden er ”snakkedag” på Rigsarkivets læsesal. Vi udvider begrebet, så der også bliver mulighed for at få hjælp til slægtsforskning. Har du brug for hjælp til at komme i gang med at slægtsforske eller gode råd til at komme videre? Medlemmer fra slægtshistoriske foreninger og DIS-Danmark stiller sig gratis til rådighed og vil forsøge at hjælpe med diverse slægtsforskeremner. Gratis. Alle er velkomne.

Torsdag 17. november Brugerhjælp på Rigsarkivet i Viborg.
Brugerhjælp: Vil du på sporet af din slægt? Har du brug for hjælp til at komme i gang med at slægtsforske eller gode råd til at komme videre? Medlemmer fra slægtshistorisk forening og DIS-Danmark stiller sig gratis til rådighed og vil forsøge at hjælpe med diverse slægtsforskeremner. Gratis. Alle er velkomne.

Torsdag 10. november, kl. 19.30: Foredrag. Anders Bloksgaard, museumsdirektør. (FU)
Kapervæsnet 1807-14.
Historien om statsautoriserede sørøvere langs de danske kyster. Sted: Viborg Hovedbibliotek, Vesterbrogade 15, lokale 3, 1. sal. Medlemmer gratis – gæster 30 kr.

Torsdag 1. december, kl. 10.00-14.00: Brugerhjælp på Rigsarkivet i Viborg.
Den 1. torsdag i måneden er ”snakkedag” på Rigsarkivets læsesal. Vi udvider begrebet, så der også bliver mulighed for at få hjælp til slægtsforskning. Har du brug for hjælp til at komme i gang med at slægtsforske eller gode råd til at komme videre? Medlemmer fra slægtshistoriske foreninger og DIS-Danmark stiller sig gratis til rådighed og vil forsøge at hjælpe med diverse slægtsforskeremner. Gratis. Alle er velkomne.

Torsdag 15. december kl. 10.00-14.00: Brugerhjælp på Rigsarkivet i Viborg.
Brugerhjælp: Vil du på sporet af din slægt? Har du brug for hjælp til at komme i gang med at slægtsforske eller gode råd til at komme videre? Medlemmer fra slægtshistorisk forening og DIS-Danmark stiller sig gratis til rådighed og vil forsøge at hjælpe med diverse slægtsforskeremner. Gratis. Alle er velkomne.

Torsdag 8. december, kl. 19.30: Foredrag. Winni Østergaard, forfatter og journalist. Helvig Pedersdatter (FU) Slægtsromanen om Helvig Pedersdatter fra Thy foregår i årene 1816 til 1838. Helvig er første bind i en romantrilogi.
Dette er også julemødet, hvor vi hygger os lidt, foreningen giver kage til den medbragte kaffe. Sted: Viborg Hovedbibliotek, Vesterbrogade 15, lokale 3, 1. sal. Medlemmer gratis – gæster 30 kr.

Sidste nyt på medlemssiderne:
Nyheder fra Magne Juhl vedrørende jordemødre i Ringkøbing amt.
Vi glæder os til at se jer i den nye sæson!
Venlig hilsen
Karen Straarup

Nyhedsmail nr 56 April 2016
Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn

Kære medlemmer.
Hermed en lille orientering om de næste aktiviteter.
Torsdag 21. april kl. 10.00-14.00: Brugerhjælp på Rigsarkivet i Viborg
Tema 4: Skifter. Introduktion ved Karen Straarup, kl. 10.00-12.00
Efter et dødsfald skulle boet deles. Arveregler og den praktiske fremgangsmåde har ændret sig gennem tiden. Hvordan finder vi skifterne i arkiverne, og hvad indeholder de? Efter introduktionen kan du få hjælp til at finde dine egne aners skifte.
Brugerhjælp: Vil du på sporet af din slægt? Har du brug for hjælp til at komme i gang med at slægtsforske eller gode råd til at komme videre? Medlemmer fra slægtshistorisk forening og DIS-Danmark stiller sig gratis til rådighed og vil forsøge at hjælpe med diverse slægtsforskeremner. Gratis. Alle er velkomne.

Torsdag 26. maj: Tur til Flyvestation Karup. Rundvisning ved Jørgen Pedersen.
Mødested: Kl. 18.30 ved Hovedvagten, Herningvej 30, 7430 Karup. (Præcis).
Husk kaffe, - der holdes pause undervejs på området.
Tilmelding til Grete Pedersen, top2viborg@gmail.com 86 61 08 68.
Der er stadig ledige pladser. Gratis for medlemmer – gæster 30 kr.

Udflugten finder sted søndag den 11. september. Turen går i år til Herregårdsmuseet Gl. Estrup med mere.
Der bliver udsendt flere detaljer om turens indhold senere.
Fra 1. maj er det muligt at tilmelde sig hos Grete Pedersen, top2viborg@gmail.com tlf. 86 61 08 68.
Prisen på udflugten er 360 kr. med afgang fra P-pladsen bag Rigsarkivet i Viborg kl. 8.30, hjemkomst ca. kl. 18.00. Der er rundstykker, frokost og eftermiddagskaffe som sædvanlig. Vi fylder én bus.

Næste nyhedsmail forventes udsendt i maj.
Venlig hilsen
Karen Straarup


Nyhedsmail nr 55 April 2016
Slægtshistorisk forening for Viborg og Omegn
Kære medlemmer

På torsdag, den 14. april kl. 19.30 har vi igen foredrag i foreningen.
Erik Kann, en af vore kendte og efterspurgte foredragsholdere fortæller denne aften om, hvordan vi slægtsforskere kan benytte aviser som kilde.
Det bliver helt sikkert interessant at få denne vinkel på aviserne.
Det er ekstra aktuelt, fordi der nu er mange aviser frit tilgængelige på nettet.
Sted: Lokale 3, Vesterbrogade 15, 8800 Viborg.
Foredraget er arrangeret i samarbejde med Folkeuniversitetet.

Brugerhjælp på Rigsarkivet i Viborg
I flere sæsoner har vi nu haft et fint samarbejde om brugerhjælpen. For alle parter er det en god aftale. Brugerne/gæsterne får forhåbentlig ekstra udbytte af arkivbesøget. Arkivets personale bliver aflastet, og vi - hjælperne - får kontakt til en masse interesserede slægtsforskere.
Næste gang, der er brugerhjælp er:
Torsdag 21. april kl. 10.00-14.00: Brugerhjælp på Rigsarkivet i Viborg
Tema 4: Skifter. Introduktion ved Karen Straarup, kl. 10.00-12.00
Efter et dødsfald skulle boet deles. Arveregler og den praktiske fremgangsmåde har ændret sig gennem tiden. Hvordan finder vi skifterne i arkiverne, og hvad indeholder de? Efter introduktionen er der mulighed for at få hjælp til egne spørgsmål.
Medlemmer fra slægtshistorisk forening og DIS-Danmark stiller sig gratis til rådighed og vil forsøge at hjælpe med diverse slægtsforskeremner.
Gratis. Alle er velkomne.
Disse temadage/Workshops har vist sig at være meget populære. Det er selvfølgelig dejligt, men det kan også medføre, at det simpelt hen er svært at nå at hjælpe alle, der har behov for hjælp. Vi håber, I vil tage fat i os ved næste brugerhjælps-dag, hvis I ikke fik svar på jeres spørgsmål.

Nu siger kalenderen forår
og vi har allerede haft nogle fine dage. For nogle slægtsforskere betyder det en sommerpause i forskningen, men for andre er sommeren ingen hindring i at bygge videre på familiehistorien.
Brugerhjælpen holder sommerpause, mens foreningens hjemmeside og Facebook-gruppe er "åben" hele året.
For tiden bliver hjemmesiden www.viborgslaegt.dk udbygget med aktuelle links. Følg med på siden og send gerne forslag.

For de slægtsforskere, der har lyst at bidrage som indtastere eller fotografer, er der også hele tiden nye projekter i gang.

Medlemssiderne - skal din forskning også med?
Et alternativ til egen hjemmeside (eller supplement).
Google-søgning vil finde din side.
Det er let at komme med. Send materiale eller kontakt karen.straarup@viborgslaegt.dk
Næste nyhedsmail forventes udsendt medio maj.

NB! Rykkere er på vej ud for manglende kontingentbetaling!
Venlig hilsen
Karen Straarup


Nyhedsmail nr 54 Marts 2016
Slægtshistorisk forening for Viborg og Omegn

Kære medlemmer
Hermed en ganske kort nyhedsmail med de næste arrangementer.

Torsdag 10. marts, kl. 19.30: Foredrag. Asbjørn Romvig Thomsen, PHD, arkivar, Viborg:
Bidrag til jævne folks levnedsbeskrivelse i første halvdel af 1800-tallet. (FU)
Hvor findes de arkivalske bidrag, der tilsammen danner biografien af eller levnedsbeskrivelsen for vore aner?
Mødelokale 3, 1. sal, Viborg Hovedbibliotek, Vesterbrogade 15, Viborg. Medlemmer gratis – gæster 30 kr.

Kontingent
Skulle du endnu ikke have fået betalt dit kontingent, så gør det nu, da vi snart udsender rykkere med 30 kr's gebyr.
Kontingentet er 180 kr for hele husstanden.
Betaling kan ske ved overførsel til Handelsbanken i Viborg. Reg.nr. 7643 Konto 6003073.
Husk at opgive navn og gerne medlemsnummer. Hvis I har girokvittering fra sidste år, står nummeret der.

Torsdag 17. marts kl. 10.00-14.00: Brugerhjælp på Rigsarkivet i Viborg
Tema 3: Ejendomshistorie. Introduktion ved Karen Straarup kl. 10.00-12.00.
Ingen slægtsforskning uden ejendomshistorie. Forskellige muligheder for at komme i gang med ejendomshistorien.
Brugerhjælp: Medlemmer fra slægtshistorisk forening og DIS-Danmark stiller sig gratis til rådighed og vil forsøge at hjælpe med diverse slægtsforskeremner. Er du ny slægtsforsker, eller er du kørt fast i et problem, vil vi forsøge at hjælpe dig videre.
Gratis. Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Du finder os i Læsesalen på Landsarkivet.

Torsdag 26. maj: Tur til Flyvestation Karup.
Rundvisning ved Jørgen Pedersen.
Mødested: Kl. 18.30 ved Hovedvagten, Herningvej 30, 7430 Karup. (Bussen kører ud i området præcis kl. 18.30, så mød op i god tid).
Afslutning kl. 21.30.
Husk kaffe, - der holdes pause undervejs på området.
Tilmelding til Grete Pedersen, top2viborg@gmail.com, 86 61 08 68.
Det er først-til-mølle-princippet, der gælder.
Gratis for medlemmer – gæster 30 kr.

Venlig hilsen
Karen Straarup
Nyhedsmail nr 53 Februar 2016
Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn


Kære medlemmer.

Siden sidst.
Torsdag, den 28. januar havde vi en velbesøgt generalforsamling. Der blev gjort status over et godt år i foreningen. Beretning og regnskab blev godkendt uden mange kommentarer. Kontingentet for 2017 blev uændret 180 kr for husstanden. Der er stadig en god og stabil økonomi i foreningen.
Medlemstallet har også de seneste år været ret stabilt omkring 250.
Efter generalforsamlingen viste Karen Straarup nogle hjemmesider med gode kilder og indtastede uddrag, herunder Erik Brejls hjemmeside. De findes alle under Links på hjemmesiden.
Bestyrelsen har konstitueret sig således efter generalforsamlingen:

Kurt Pajbjerg Formand
Vestervænget 26, 8832 Skals
61 30 03 69 pajbjerg@energimail.dk

Lene Majlandt Næstformand og PR-ansvarlig
Søvej 7 C, 8800 Viborg
87 25 04 52 lenemajlandt@gmail.com

Grete Pedersen Kasserer
Topmejsevej 2, 8800 Viborg
86 61 08 68 top2viborg@gmail.com

Tove Krog Sekretær
Møllevej 11 A, 8800 Viborg
86 67 10 99 tove-krog@jubii.dk

Hanna Ammitzbøll Bestyrelsesmedlem
Tjørnevej 13, Hammershøj, 8830 Tjele
26 11 16 03 ammitz@energimail.dk

Erik Lauridsen Bestyrelsesmedlem
Slesvigsgade 24, 8800 Viborg
erik.lauridsen@mail.dk
Else Skovbo Jensen Bestyrelsesmedlem
Kløvervej 5, 8850 Bjerringbro
86 68 40 47 esj@privat.dk

Anton Blaabjerg Suppleant
Fredensgade 38, 8800 Viborg
86 61 04 36 blaab@webspeed.dk

---
Karen Straarup Webmaster
karen.straarup@viborgslaegt.dk
Kontingent 2016, - har du betalt?
Betaling af de 180 kr kan ske ved overførsel til Handelsbanken i Viborg. Reg.nr. 7643 Konto 6003073.
Husk at opgive navn og gerne medlemsnummer. Hvis du har girokvitteringen fra sidste år, står nummeret der.

Mini-kursus i billedredigering.
Onsdage, den 24. februar (Mødelokale 2) og 2. marts (Mødelokale 5)
Begge datoer kl. 19.00-21.30
Viborg Hovedbibliotek, Vesterbrogade 15, 8800 Viborg
Omdan dine gamle familiebilleder til nogle flotte digitale billeder.
Vi løber hele processen igennem fra scanning til det færdige billede.
VI vil se på, hvordan vi ændrer kontrast, lysstyrke, skarphed, farvemætning, retouchering (rette fejl i billederne) og meget andet, der kan forbedre billederne. Medbring dine gl. billeder og en computer.
Tilmelding til Kurt pajbjerg@energimail.dk.
Max 10 pers.

Torsdag 25. februar kl. 19.30: Foredrag. Fhv. museumsinspektør, Marianne Bro Jørgensen: Hvad ved kvinder om politik. (FU)
Hvor meget påvirkede Viborgs kvinder byens og landets politik, før de fik formel indflydelse og blev den større ved indførelse af valgret og valgbarhed i 1908 og 1915? Hvordan udviklede det sig til i dag?
Mødelokale 3, 1. sal, Viborg Hovedbibliotek, Vesterbrogade 15, Viborg. Medlemmer gratis – gæster 30 kr.

Torsdag 26. maj: Tur til Flyvestation Karup. Rundvisning ved Jørgen Pedersen.
Nærmere oplysning vedr. tilmelding og mødested og tidspunkt senere.
Tilmelding skal ske til Grete 86 61 08 68 top2viborg@gmail.com
Husk at tage kaffe med.

NB! Udflugten er i år søndag den 11. september!
Afgang kl. 8.30 til Gl. Estrup, hjemkomst ca. kl. 18.00.
Der kommer flere oplysninger senere.

Brugerhjælp i marts
Torsdag 3. marts kl. 10.00-14.00: Brugerhjælp på Landsarkivet i Viborg
Den 1. torsdag i måneden er ”snakkedag” på Landsarkivets læsesal. Vi udvider begrebet, så der også bliver mulighed for at få hjælp til slægtsforskning. Vil du på sporet af din slægt? Har du brug for hjælp til at komme i gang med at slægtsforske eller gode råd til at komme videre? Medlemmer fra slægtshistorisk forening og DIS-Danmark stiller sig gratis til rådighed og vil forsøge at hjælpe med diverse slægtsforskeremner. Gratis. Alle er velkomne.
Torsdag 17. marts kl. 10.00-14.00: Brugerhjælp på Landsarkivet i Viborg
Tema 3: Ejendomshistorie. Introduktion ved Karen Straarup kl. 10.00-12.00.
Ingen slægtsforskning uden ejendomshistorie. Forskellige muligheder for at arbejde med ejendomshistorien.
Brugerhjælp: Medlemmer fra slægtshistorisk forening og DIS-Danmark stiller sig gratis til rådighed og vil forsøge at hjælpe med diverse slægtsforskeremner. Er du ny slægtsforsker, eller er du kørt fast i et problem, vil vi forsøge at hjælpe dig videre.
Gratis. Alle er velkomne. Du finder os i Læsesalen på Landsarkivet.

Nyt på hjemmesiden: Links om gotisk skrift, gode kildesamlinger og billeder fra dec-jan.
www.viborgslaegt.dk
Facebook: https://www.facebook.com/viborgslaegt/

Næste nyhedsmail forventes udsendt i første halvdel af marts.

Redigeret og sammenskrevet af
Karen Straarup
karen.straarup@viborgslaegt.dk


Nyhedsmail nr 52, januar 2016
Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn
Kære medlemmer
Vi håber, alle er kommet godt ind i det nye år og har planer for det kommende års slægtsforskning.

Kontingentbetaling
Som bekendt er kontingentindbetalingen blevet ændret i år. Fra bestyrelsens side håber vi, den kommer til at forløbe nogenlunde gnidningsfrit for alle parter.
Betaling af de 180 kr kan foretages kontant til kassereren umiddelbart før generalforsamlingen den 28. januar.
Betaling kan ske ved overførsel til Handelsbanken i Viborg. Reg.nr. 7643 Konto 6003073.
Husk at opgive navn og gerne medlemsnummer. Hvis I har girokvittering fra sidste år, står nummeret der.


Generalforsamling, torsdag den 28. januar kl. 19.30, lokale 3, Vesterbrogade 15, Viborg
Dagsorden, jvfr. vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskab ved kassereren.
4. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
Karen Straarup, Anton Blaabjerg, Ejvind Jørgensen er på valg.
Karen Straarup og Ejvind Jørgensen modtager ikke genvalg
5. Valg af suppleant og revisor.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Forslag fra bestyrelsen.
8. Forslag, der af medlemmerne er tilsendt formanden senest en uge før generalforsamlingen.
9. Eventuelt.
Efter generalforsamlingen fortæller Karen Straarup om den guldgrube af uddrag og scannede kilder på internettet, som er af interesse for slægtsforskere.
Det drejer sig først og fremmest om Erik Brejls hjemmeside med skifteuddrag og andre arkivalieuddrag.
Andre gode "steder" på internettet vil også blive omtalt. I øjeblikket vokser antallet af indscanninger og indtastninger så hurtigt, at vi som slægtsforskere kan have svært ved at få og bevare overblikket over herlighederne, så det er vigtigt at kende nogle søgemuligheder.


Torsdag den 21. januar kl. 10.00-14.00 er der igen BRUGERHJÆLP på Rigsarkivet i Viborg.
Anne-Lise Kræmmer giver en introduktion til kirkebøger og folketællinger, - hvordan finder vi rundt i oplysningerne?
I øvrigt er der mulighed for at få den sædvanlige brugerhjælp.
Ingen tilmelding, mød bare op med noter og computer.

Kort kursus i billedbehandling ved Kurt Pajbjerg
Kurt har igen lovet at afholde et lille kursus, hvor vi lærer at udnytte billederne i slægtsforskningen.
Det kan muligvis danne grundlag for at skrive den slægtsbog, du længe har tænkt på...
Tid og sted vil snarest blive offentliggjort.

Med denne lille hilsen er foreningen klar til at byde jer velkommen til et nyt og aktivt foreningsår.

Venlig hilsen
Karen Straarup

 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu