Afskrifter, kilder - Viborgslaegtsforskning

Gå til indhold

Hoved menu:

Afskrifter, kilder

Måske får du en god idé der kan hjælpe andre slægtsforskere. Vil du dele den med andre, kan du fortælle om den her:
Send en mail til webmaster@viborgslaegt.dk og fortæl kort om ideen eller send en vedhæftet fil.

Det kan være:
•tips om at lave slægtsbogen
•kilder du selv har afskrevet og gerne vil dele med andre
•ideer til formidling af hjemmesider
•og meget andet (men ikke annoncering o.lign.)

Her finder du nogle bidrag
Inga Hørdum har udarbejdet en oversigt over alle gårdene i Pederstrup. Du finder dem på hovedmenuen under Pederstrup gårde.

Else Skovbo Jensen: Uddeling af sølvmedalje for landboflid, i teksten blot kaldt sølvmedalje
"Midt under himlen – hvor kragerne vender" af Salomon J. Frifelt, (fra 1960).
Else Skovbo Jensen har suppleret Frifelts oplysninger og håber, der er slægtsforskere, der ad denne vej bliver bekendt med bogen, der bestemt er værd at læse. Måske finder du lige netop DIN ane. Bogen kan lånes gennem dit lokale bibliotek. Klik her for at se oversigten.

Else Skovbo Jensen: Hædrede husmænd. Slægtsgårdsarkivet på Gl. Estrup er kommet i besiddelse af en lille bog udgivet i 1908 med titlen ”Hædrede husmænd. Billeder og biografier”.
Bogen er udgivet i 1908 af A. Christensen på Albert Bayers forlag i Århus.
Alle husmændene er hædret med enten Foreningen af jyske Landboforeningers sølvmedalje eller Det kongelige danske Landhusholdningsselskabs sølvbæger, som anerkendelse for landboflid. Nogle af mændene råder over ganske lidt jord 1-2 tdr. land. Andre har hundredvis af tdr. land, mest hede.
Følg dette link til de hædrede husmænd og se listen med navne. Efterkommere af disse husmænd kan ved henvendelse til arkivet (arkiv@slaegtsgaardsforeningen.dk) få en kopi af de par sider, der er skrevet om deres forfader.

Gerhardt Hørdum: En kvitteringsbog i godsarkivet fra Sødal gods. Bogen indeholder en opgørelse over 2 forskellige legater, det første indstiftet i 1740 og skulle tilfalde 12 fattige fra Rødding, Løvel og Pederstrup sogne, det andet fra 1765 som skulle tilfalde yderligere 6 fattige fra samme område. Desuden en anden bog i præstearkivet. Dette var præstens bog, hvori han nedskrev, hvornår han havde modtaget penge, og hvornår han havde udbetalt dem til legatmodtagerne. Heri er også noteret modtagernes navne. Denne bog omhandlede tiden fra 1740 til 1836. Se legatportionerne her. Se regnskabsbogen her.

Inga Hørdum: Dødsattester er ikke en kilde, der benyttes meget af slægtsforskere, og det er faktisk en skam, for dødsårsagen kan ofte give et væsentligt bidrag til at beskrive den pågældendes liv. Man kan blot tænke på hvordan en, der dør af tuberkulose, i lang tid har haft sygdommen, eller en, der dør af ”alkolismus”, har påvirket familiens og den pågældendes eget liv.
Dødsattesterne blev indført i 1871. Den blev indført samtidig med ligsyn, og dødsattesten er faktisk en erklæring fra ligsynet. Der oplyses den primære sygdom, f.eks åreforkalkning og komplikationerne dermed og den egentlige dødsårsag.
Dødsattesterne finder man i Landsarkiverne, hvor de er i Embedslægearkiverne. De er indsendt via sognepræsterne i de enkelte sogne. Dødsattesterne fra købstæderne er sendt videre til de statistiske bureau, men fra landsognene findes de stadig i embedslægearkiverne.
Desværre er ikke alle attester bevaret; men langt de fleste.
Udover i embedslægearkiverne kan man i København finde oplysninger om dødsårsager i begravelsesvæsenets protokoller i Københavns Stadsarkiv.

I Levring sogn har jeg fundet en skolekassebog, der starter i 1747. Heri omtales en hel del vielser, og da denne bog går længere tilbage end kirkebogen, kan man der være heldig at finde en vielse, som man ellers ikke kunne finde. Skolekassen fungerede også som en slags fattigkasse, så der forekommer en del navne. Jeg har renskrevet navnene frem til 1814 ( i alt 25 sider), så der kan måske være noget at hente for jer, der arbejder med Levring sogn.


 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu